Hem

Mars Krigsgud, Romersk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 412851, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Krigsgud och Romersk gudom

Den romerske stridsguden, fader till Romulus som skapade Rom, i tidig mytologi förbunden med jordbruk

Alias: mars

normal

Mars som arketyp (grek. Ares) är krigsguden, förknippad med den eldiga Väduren.
Hans syster är Tvist, sönerna är Fruktan och Skräck och hans båda stridskamrater är Blekhet och Skrämsel.

Ur positiv synpunkt representerar Mars styrka, självhävdelse, ståndaktighet, mod, eldighet, pionjäranda, beskydd och inspiration av alla nya projekt och idéer.

Negativt är han krigets, den otämjda passionens, den otyglade energins, själviskhetens, dryghetens och aggressivitetens gud.
Han påbörjar men avslutar aldrig och har dålig impulskontroll.
Mars eftersträvar personliga mål oavsett hur många tår han måste trampa på.

Mars kallas pionjär eller - negativt - stridsvagn.