Hem

Pluto Dödsgud, Romersk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411591, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Dödsgud och Romersk gudom

Den romerska motsvarigheten till Hades, den undre världens och förvandlingens gud, som vid jordens yta kallas Dionysos

Alias: pluto

normal

Pluto som arketyp (grek. Hades) är förknippad med den vattniga Skorpionen.

Pluto är de dödas och den undre världens gud. Han står för makten till förnyelse, psykisk kraft, viljekraft, helande och sexuell magnetism, instinkten att överleva, pånyttfödelse och förmåga att häva bortträngningen av omedvetet innehåll.

Han kan också vara mycket mäktig och nå väldiga resultat, men han kan även vara paranoid, en hemlighetsmakare, sakna självförtroende, vara självdestruktiv, krigisk, dominerande, cynisk, tjuvaktig och mordisk.
Han kan få väldiga och irrationella utbrott och vara mycket tvångsmässig. När han kommer upp till jordens yta kallas han Dionysos.

Han är en klassisk trogen vän eller - negativt - en blodsugare eller hämnare.