Hem

Uranus Grekisk gudom, Romersk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 645610, v2 - Status: normal.
är Grekisk gudom och Romersk gudom

Uranus - eller Ouranos - i grekisk mytologi personifikation av himlavalvet, född av Gaia (jorden). Sonen Kronos stympade honom och vann herraväldet över världen.

Alias: uranus

normal

Uranus som arketyp är förknippad med den luftiga Vattumannen
och står för den öppna himlen, oberoende, orignialitet, frihet, vetenskaplig forskning och tolerans.

Uranus uppvisar elektrisk intelligens, vänlighet, demokratisk anda och individuation och har ett livligt intresse för ockultism.
Han kan dock vara mycket excentrisk, explosiv, oförutsägbar, lat, irriterande individualistisk, en anarkist och revolutionär, upprorsmakare och chockerande.

Uranus är den kosmiska vännen - eller den tankspridde professorn.