Hem

Persona Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586872, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
är Arketyp

En av kollektivpsykets masker som förespeglar individualitet som förmår sig själv och andra att tro att man är individ, medan den endast är en spelad roll i vilken det kollektiva psyket framträder.

Alias: persona och persona enligt jung

normal

”Ordet persona är faktiskt ett lämpligt uttryck, ty persona är ursprungligen masken som en skådespelare bar och som betecknade den roll han uppträdde i.” [...] Såsom namnet låter förstå är den likväl bara en av kollektivpsykets masker, en mask som förespeglar individualitet, som förmår sig själv och andra att tro att man är individuell, medan den endast är en spelad roll i vilken det kollektiva psyket framträder.” (Det omedvetna s. 49). Jung påstår med andra ord att personan är masken som döljer kollektivpsyket och att vi hela tiden spelar olika roller. Ur dessa framträder det kollektiva omedvetna. Han påstår vidare att personan är en kompromiss mellan individ och samhälle. Personan är med andra ord människans mask eller våra själsliga kläder, som relateras till samhällets krav och uppfattning om personen.Wikström uttrycker detta som ”Personan betecknar den mask som personen visar upp utåt mot omvärlden i avsikt att göra ett gott intryck och bli accepterad” (Den religiösa människan, s. 375).
Om vi lever ut vår persona för stakt kan jaget börja identifiera sig med vår persona, det vill säga med vår mask. Enligt Wikström ”Samtidigt kan man så fullständigt gå upp i ytliga, sociala roller att man förlorar kontakten med djupare skikt inom sig själv”.