Hem

Jaget enligt Jung Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586864, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är Arketyp

Jaget är det enda innehållet hos Självet som vi känner till. Det individuerade Jaget förnimmer sig som ett objekt för ett obekant överordnat subjekt.

Alias: egot, egot enligt jung, jaget och jaget enligt jung

normal

”Jaget är det enda innehållet hos Självet som vi känner till. Det individuerade Jaget förnimmer sig som ett objekt för ett obekant överordnat subjekt.” (Jaget och det omedvetna, s. 149).
Jaget är alltså sprunget ur Självet och personens centrum samt den upplysta sfären som medvetandegör det medvetna. Jaget är dock inte helhetens centrum, utan endast det medvetnas centrum. Helhetens centrum är gränsen mellan det medvetna och det omedvetna (Självet).