Hem

Jaget

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 55021, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Är det råa själsliga jaget. Det du vill och det du känner dig tvingad till kommer här ifrån, begränsat av moral, etik och andra hinder av medvetandet.

Alias: egot och jaget

normal

Jaget har en viktig positiv egenskap som skiljer människan från andra livsformerjorden. Jaget har en vilja som vi kan utveckla till något mycket positivt. Genom möjlighet att utveckla vårt jag kan vi påverka genom det och från vårt hjärta som är jagets plats i vår chakrasystem.

normal

En kosmisk radio

Jaget, vad jag ser det som, kan också liknas vid en kosmisk radio. Det finns olika lager, skikt av jaget. Dessa olika skikt existerar på olika frekvenser (vibrationsnivåer) som man kan tunea in sig på om man så vill.
De lägre frekvenserna är mer av den fysiska naturen medan de högre frekvenserna är av den mer andliga. Så om man vill uppleva tillvaron som mer andlig och utveckla sig mer andligt kan det vara en god idé att tunea in sig på en högre frekvens.

Jag tror det hela tiden finns varelser runt omkring oss som hjälper oss, vägleder oss osv, fast som i vissa fall är av en högre frekvens och inte alltid väljer att bli synliga för det fysiska ögat.
Om man själv höjer sig till en mer andlig frekvens så tror jag det blir fullt möjligt att upplevelsemässigt uppfatta dessa varelser och njuta av tillvaron allt mer, såsom den egentligen är.

Detta tror jag kan ske genom en mångfald metoder som chakrabalansering, meditation & yoga för att ta några exempel. Alla finner vi våra sätt.

normal

Freud delade upp personen i jaget, detet och överjaget. Enligt honom är jaget medvetet, detet omedvetet och överjaget bestraffande och gränssättande (våra föräldrars villkor och regler integrerade i oss).

normal

Ego

I begynnelsen var allt känsla, ett arv från djurlivet. Allt eftersom tiden gått har människor valt att skapa känslan med tanken.

Egot är något som människor haft svårt att förstå ty i den ena stunden är den positiv och i den andra negativ.
Eftersom människor i allmänhet har lättare att hålla det negativa kvar i minnet än det positiva så blir följaktligen den negativa betydelsen av Egot starkare.

Egot är en kraft, en egenkraft som det gäller att finna en fungerande nivå på. Balans infinner sig och blir då en fungerande positiv kraft i människan som ej tar över dennes liv. Låter man kraften ta över leder den just till att kopplingen “Känsla ger Tanken” försvinner och blir istället “Tanke ger Känslan”.

Egot är mer eller mindre aktivt hos de flesta människor. Det är den del av oss som analyserar, värderar och dömer. Det andliga syftet med egot är att ha en inre motståndare som utmanar oss att växa och utvecklas.

Precis som våra fysiska muskler behöver ett motstånd för att växa/tränas, så behöver även vår själ ett motstånd, en motståndare, för att utveckla sin fulla potential. Egot är den ideala sparringpartnern, aktiv dygnet runt och följer oss vart vi än går.

Egots uppdrag är att få oss på fall på alla nivåer. I sin fulla kraft får det oss att på något sätt begå självmord, direkt eller indirekt. I sin mindre kraftfulla form strävar det efter att hålla oss omedvetna, outvecklade, vilseledda, rädda och hämmade.
Ett ego som har begränsats till att bara vara ett verktyg för människan, och som hålls i schack för att stötta i människans livsuppgift, kan dock vara till god nytta.


normal

Egenkraft

Allt som sker det sker. Det är ingen idé att oroa sig för allt sker ändå. Och Gud skapade inte Er till sin avbild för att sedan lämna Er åt Er själva med allt som händer. Var i flödet av ljuset utan oro. Er egenkraft försvårar allt och tar mycket energi. Ni är inte ensamma.