Hem

Medvetande enligt Damasio

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677178, v2 - Status: normal.

Hjärnforskaren Damasio delar in medvetandet i tre nivåer; protomedvetande, kärnmedvetande och det självbiografiska medvetandet

Alias: medvetande enligt damasio

normal

Enligt Damasio kan medvetandet tredelas, men de olika delarna skapar tillsammans det som blir vår upplevelse.

Protomedvetandet är lägsta nivån som reglerar funktioner i kroppen.

Kärnmedvetandet ger oss upplevelser genom att hjärnan skapar en redogörelse för hur vi interagerar med annat här i världen.

Det självbiografiska medvetandet ger jagupplevelsen. Här finns sammanhangen, kopplingarna mellan minnen som kan framkallas och upplevelserna i kärnmedvetandet, det som gör att vi känner av ett 'jag' som både kan blicka bakåt och framåt.