Hem

Anima Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151762, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Arketyp

Den kvinnliga karaktären hos män, kallade Jung för anima.

Alias: anima

normal

Animan betecknar den kvinnliga sidan av det manliga själen.
”Persona, idealbilden av mannen sådan han borde vara, kompenseras i det inre av en kvinnlig svaghet och liksom individen utåt spelar den starke mannen blir han inåt kvinna, Anima, ty det är Anima som kommer persona till mötes.” (Jaget och det omedvetna, s. 95). Det kan vara svårt för mannen att erkänna sin svagare sida, sin Anima, och ge personan ansvar för animans reaktioner. Han kan se sin ”slarvighet hemma” (i motsvarighet till pliktroget arbete på jobbet), som en brist men vill inte identifiera ”slarvern” som hans egna ansvar.
Eftersom Anima också är en person, är det lätt att projicera Anima på en annan kvinna. Ty ”allt omedvetet är projicerat” (Jag och det omedvetna, s. 98). Så länge mannen tränger bort sin Anima och inte accepterar att den finns där kommer hans beteende att vara irrationellt. Wikström har på samma sätt tolkat det i sin bok, ”Om personligheten skall kunna bli väl integrerad och harmonisk måste de kvinnliga delarna av mannen få tillfälle att uttrycka sig”. (Den religiösa människan s. 376).