Hem

Animus Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151761, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Arketyp

Den manliga karaktären hos kvinnor, kallade Jung för animus

Alias: animus

normal

Animus betecknar den manliga sidan i det kvinnliga själen.
”[...] liksom Anima frambringar nycker, så frambringar Animus åsikter, och liksom mannens nycker framträder ur dunkla bakgrunder, så beror kvinnans åsikter lika omedvetna, aprioriska grunder.” (Jaget och det omedvetna s. 108). Jung menar att Animus ger sig i uttryck av domare som fäller hårda beslut i kvinnans psyke. ”Noggrannare taget är dessa anspråksfulla domslut väl huvudsakligen ord och meningar ändå från barndomen, kanske omedvetet sammanställda och hopsummerade till en kanon av genomsnittlig sanning, riktighet och förnuftighet; en skatt av förutsättningar, som omedelbart, så snart ett medvetet och kompetent omdöme saknas (något som ofta är fallet) fyller ut tomrummet med en åsikt.”