Hem

Världen växer Facklitteratur

En bok om slumpens historia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150816, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
är Facklitteratur
Behandlar Slump
Publicerad år 1994
ISBN 91 34 51858 4
sidantal 203
Av Tor Nørretranders
Publicerad av Bonnier Alba

Bok om universums utveckling och den stora frågan om det finns en storslagen plan bakom utvecklingen eller om allt är en slump.

Alias: världen växer

normal

Bokens baksida

Universum utvidgar sig och dess innehåll utvecklas. Från ett ursprungligt tillstånd av likformighet har världen på femton miljarder år förvandlats till ett ymninghetshorn av olikformighet.

Ligger det en storslagen plan bakom denna utveckling eller är den bara betingad av slumpen, av en rad sammanträffande tillfälligheter? Med utgångspunkt i moderna teorier om begreppen slump och ordning tecknar Tor Nørretranders en bild av universums, livets och medvetandets utveckling, där frånvaron av en överordnad plan är dominerande.

Världen växer handlar om hela världen och ger en översikt över den moderna naturvetenskapens världsbild. Men den är samtidigt en bok om vikten av att ha en öppen inställning och använda sina egna ögon.