Hem

Slump och synkronicitet Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626919, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Synkronicitet och Slump
ISBN 91-27-08011-0
sidantal 222
Av Robert H. Hopcke
Publicerad av Natur och Kultur

Osannolika sammanträffanden som på ett avgörande sätt förändrar en människas liv; ett parapsykologiskt fenomen, beskrivet enligt Jungs synkronicitetsbegrepp av analytikern Robert H. Hopcke.

Alias: slump och synkronicitet

normal

Baksidetext

Vissa sammanträffanden berör oss så starkt att vi omöjligen kan vifta bort dem som ren slump.
Ett inre tillstånd, kanske en dröm, sammanfaller med en yttre händelse, bortom orsak och verkan. Vi kanske inte förstår, men vi känner att det är något meningsfullt. C.G. Jung kallade dessa händelser för synkronistiska.

Ofta inträffar dessa sammanträffanden när vi står inför något viktigt beslut.
Vi vet att vi måste göra något, men tvekar kanske - och så kommer den synkronistiska händelsen som en knuff i rätt riktning!

I Slump och synkronicitet skildrar den jungianske analytikern Robert H. Hopcke genom en rad fascinerande exempel hur synkroniciteten fungerar. Läsaren får kunskap om och inspireras till att bli uppmärksam på detta märkliga fenomen.

normal

När är sammanträffanden inte bara sammanträffanden - att definiera synkronicitet.

Som en blixt från klar himmel - synkronicitet och våra kärlekshistorier.

Tjäna och ge - synkronicitet och arbete

Berättelser ur det inre - synkronicitet och drömmar

Att komma i kontakt med upphovsmannen - synkronicitet och det andliga livet

Varje berättelse har en början och ett slut - frågor om liv och död.