Hem

Stencirkel Helig plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563516, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är en sorts Helig plats

Stencirkel är en paraplyterm för vissa typer av forntida konstruktioner.

Alias: domarring, megalitanläggning, megalitcirkel och stencirkel

normal

Olika typer av stencirklar

Inom termen Stencirkel kan bland andra nedanstående varianter rymmas:

* Cirklar av mycket stora megaliter som Stonehenge
* Flera cirklar i varandra med andra typer av konstruktioner inom komplexet. Stenarna stora men inte enorma. Avebury Stones är främsta exemplet
* Enkla cirklar av medelstora till stora stenar, ofta ohuggna bumlingar. De flesta i Sverige är små och kallas domarringar. Större förekommer, t.ex. Castlerigg i England.

I en vidare mening borde kanske andra fornplatser med mer än en sten också tas med. T.ex skeppssättningar som Ale stenar eller områden med megalitkonstruktioner från flera perioder som Ekornavallen

normal

Merparten av alla stencirklar anses ha med forntida kult att göra på ett eller annat sätt. Möjliga syften varierar med konstruktionens utformning och man kan bara gissa vad som egentligen ägt rum där.

Påfallande ofta tycks stencirklar och andra megalit-konstruktioner vara bundna till Currylinjer eller liknande. (Se uppslagsord Skeppssättningar) De flesta konstruktionerna kan även tillskrivas astronomiska egenskaper på ett eller annat sätt, t.ex. en sten som står i läge för att kunna markera sommarsolståndets soluppgång.

Det är även vanligt med paranormala fenomen i omgivningarna runt stencirklar. En del lever bara kvar som sägner och har aldrig observerats i modern tid, medan andra inträffar varje år.