Hem

Avebury Stones Kultplats, Stencirkel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563228, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är Kultplats och Stencirkel
plats England

Stenring nära Avebury i England. Används som kultplats av moderna druider.

Alias: avebury stones

normal

Stenringen i Avebury är den största i Europa och fornlämningarna i området är ett av Storbritanniens fjorton världsarv. Förutom ringen finns i området bl.a. världens största artificiella kulle eller hög, och en gånggrift av ansenlig storlek.

Stencirkelns huvudkonstruktion är en cirkel av sandstensmegaliter från området, ca. 400 m i diameter. Inuti denna finns två cirklar som är ca. 100 m i diameter vilka tycks ha använts som tempel. Två vägar som varit kantade av ca. 100 megaliter vardera leder från huvudcirkeln till ovan nämnda hällkista och platsen som kallas the Sanctuary.

Avebury Stones uppfördes ca 2800-2300 f. kr. under perioden som kallas neolitikum eller bondestenålder och består av sammanlagt över 600 megaliter.

http://www.stonehenge-avebury.net/
http://www.avebury-stones.co.uk/