Hem

Calanais Stone Circle Kultplats, Stencirkel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563665, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är Kultplats och Stencirkel

Stencirkel nära byn Callanish på Isle of Lewis, Yttre Hebriderna, Skottland

Alias: calanais, calanais menhirs, calanais stencirkel, calanais stone circle, callanish och callanish i

normal

Calanais Stone Circle - "Stonehenge of the North"

1857 hittades en stencirkel till hälften begravd i en torvmosse nära byn Callanish på Isle of Lewis. Cirkeln bestod av tretton stenar och en högre mittsten som efter friläggande mätte nästan fem meter. Mitt emellan mittstenen och cirkeln har ett gravröse yngre än cirkeln anlagts. Cirkeln bedöms vara rest någon gång 3000-2500 fvt.

En åttio meter lång väg kantad av likartade megaliter går fram till cirkeln norrifrån och enkla, kortare rader av stenar går från cirkeln åt de övriga väderstrecken, så att det hela får formen av ett keltiskt kors.
I närheten finns de inte fullt så imponerande och delvis raserade cirklarna Callanish II, Callanish III och Callanish IV.

normal

Calanais - myter och sägner

Callanish I kallas i folkmun Fir Bhreig vilket är Gaeliska och betyder ungefär 'de falska männen', vilket ger möjligheten att folktraditionen sett de höga smala stenarna som förstenade människor. En legend säger att stenarna är jättar som förvandlades till sten av missionären sankt Kieran efter att de vägrat konvertera till kristendomen.

Det sägs också att man i kvällningen vid sommarsolståndet hör en Gök gala, varefter en skinande gestalt skrider längs vägen från norr.