Hem

Kroppens teatrar Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 691386, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är Facklitteratur
Behandlar Psykosomatik, Psykiska sjukdomar och Sjukdomar
Publicerad år 1990
ISBN 91-27-02237-4
sidantal 219
Av Joyce McDougall
Publicerad av Natur och Kultur
Upphovsrätt Joyce McDougall
språk Svenska

En bok om psykosomatiska sjukdomar i ett psykoanalytiskt perspektiv

Alias: kroppen och kroppens teatrar

normal

Joyce McDougall har med Kroppens teatrar åter skrivit en informativ och stimulerande bok om vanligen svårtillgängliga psykiska skeenden och fenomen.

Denna gång är det psykosomatiska sjukdomar och tillstånd hon klargör och analyserar genom att på ett pedagogiskt inspirerande sätt länka dem till erfarenheter, känslor, idéer och fantasier så att sammanhangen blir tydliga utan att teorierna bakom blir dramatiska.

Sjukdomspanoramat presenteras genom fallbeskrivningar, i vilka hon som vanligt är frikostig med egna upplevelser och erfarenheter.

I några kapitel knyter hon samman sina tankegångar och länkar dem till andra aktuella idéströmningar inom psykosomatikens område samt till den traditionella freudska diskussionen.