Hem

Psykopati Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474125, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Upplevbart och Psykisk sjukdom

Antisocial personlighetsstörning

Alias: psykopati

normal

Psykopati kommer av de grekiska orden psyche (själ) och pathos (lidande). Det är ett tillstånd präglat av oförmåga att känna skuld och förstå andras situation. Ovilja mot att underordna sig normala samhällsnormer, hämningslöshet och ett outvecklat överjag ingår i bilden. En av flera orsaker till psykopati är ofta svåra uppväxtförhållanden.