Hem

Autism Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 471915, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är Upplevbart och Psykisk sjukdom

En samlingsdiagnos för många tillstånd inom neuropsykiatriskt spektra. Autism ur grek. autos = själv.

Alias: autism

normal

Det finns många olika ”diagnoser” som nu faller under det så kallade autismspektrat.
Autism är numera inte, med automatik, sjukdomen där personen inte talar. Flera olika ”tillstånd” grenar ut sig från den ursprungliga sjukdomen – Kannerautism. Den autism som upptäcktes av Kanner innebär alltid en hög grad av utvecklingsstörning inom de flesta områden. Begreppet autism introducerades av Leo Kanner 1943. Och 1944 beskrev Hans Asperger en grupp barn med sociala anpassningsproblem, samt speciella intressemönster. Lorna Wing var en engelsk barnpsykiater som i början av 1980-talet myntade begreppet Asperger syndrom. Asperger syndrom betraktas som en lindrigare form av autism, då dessa personer har en normal eller extra hög intelligensnivå.

Det är ett faktum att många av dessa personer har speciella begåvningar även på det andliga planet. Nästan som om de är reinkarnationer av förut levande konstnärer, professorer eller mystiker.


normal

Neuropsykiatrisk funktionsstörning - autism

Autism är en störning i utvecklingen som ger svårigheter vad gäller kommunikation, sociala relationer, kognitiva förmågor, bearbetning av sinnesintryck och beteende.
Den gamla termen barndomspsykos har ersatts av termen autismspektrumstörning, ett samlingsnamn för olika tillstånd med varierande klinisk bild och svårighetsgrad. Vanligast är autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom.

Autism indelas i svår, medelsvår och lindrig. Cirka 10-15 procent har en begåvningsnivå som ligger på eller över genomsnittet.
Autism är ett av de svåraste handikapp ett barn kan ha. Detta är kontakt- och kommunikationshandikapp som påverkar hela utvecklingen och som oftast visar sig före treårsåldern. Funktionsavvikelserna är oftast medfödda och livslånga.

Autismens orsaker kan vara flera men är alltid organiska. Det är aldrig emotionella eller psykologiska orsaker.
I hjärnans struktur och funktion finns avvikelser, speciellt i cerebellum och limbiska systemet. Orsakerna kan vara hjärnskador, kromosomavvikelser, fosterinfektioner eller biokemiska störningar. Frekvensen för autism är beroende av ärftlighet.

Barn med autism drabbas förr eller senare av epilepsi. Anfallen talar för att vissa delar av hjärnan kan vara skadade eller funktionsstörda.

Vanliga kännetecken på autism är:

1. Reserverad inför andra
2. Leker inte med andra barn
3. Undviker ögonkontakt
4. Uttrycker behov genom rörelser
5. Reagerar oftast inte på ljud
6. Gör motstånd då det ställs krav
7. Har svårt att acceptera förändringar
8. Snurrar med föremål, får papper att fladdra i luften och liknande
9. Använder leksaker på ett ovanligt sätt
10. Fäster sig vid speciella föremål
11. Skrattar utan att vi kan se några skäl
12. Någon kan bli aggressiv eller självdestruktiv