Hem

Asperger Syndrom Autism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 520547, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är en sorts Autism

Autism hos normal- till högbegåvade personer.

Alias: as, aspergers syndrom och aspie

normal

Den Intellektuella Aktivitetens Plan

Här väntar de astralkroppar som inte hann avsluta ett intellektuellt arbete eller ett kreativt projekt när de befann sig i den materiella världen. Många av de största verken inom litteratur, musik och konst är först skapade på astralplanet. När dessa astralkroppars själar reinkarneras tar de med sig sitt oavslutade arbete och gör detta färdigt i sin nya kropp. Betänk här alla så kallade underbarn, som till ex komponerar avancerade musikstycken och håller matematiska föreläsningar redan i treårsåldern. (sagt av person med Aspergerdiagnos)

Ovanstående är ett av de sätt på vilka man kan betrakta fenomenet Asperger syndrom. Det är vanligt att personer med Asperger syndrom tror sig bära på mediala förmågor.