Hem

Flickor med AS och liknande störningar Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 184833, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Asperger Syndrom, Autism, Adhd, DAMP och Tourettes Syndrom
Publicerad år 2002
ISBN 91-974141-6-6
sidantal 106
Av I Dahlgren
Publicerad av Brandts Förlag

En annorlunda bok om flickor med AS och liknande störningar. En bok som blandar poesi med verklighet.

Alias: flickor med as och liknande störningar

normal

Det här är en ny och annorlunda bok. Den är skriven till och för speciella barn, vuxna samt vänner och anhöriga till dessa. Den är skriven som en gåva till dessa speciella personer. Dels för att försöka förklara ett beteende som uppfattas som annorlunda av personer som inte är insatta i det som kallas för problematiken. Dels för att utgöra någon form av upprättelse, både för de speciella och deras nära och kära. Boken är skriven på ett sätt som vill belysa bland annat frågan om empati hos personer som får diagnoser vilka kallas autism, Asperger syndrom, Tourette syndrom, ADHD, DAMP och liknande tillstånd. Dessutom försöker författaren visa på skillnader mellan psykiska sjukdomar och udda personligheter. I den här boken blandas poesi med verklighet. Flera inlägg har gjorts av unga och vuxna som levt ett annorlunda liv i en verklighet, där de uppfattats som taktlösa och empatistörda. Som en röd tråd genom boken löper berättelsen om mamman som berättar om sitt eget liv, från barndom till vuxen ålder.

Författaren till boken är en vuxen kvinna som levt i över 40 år med egna och andras funderingar kring udda personligheter. Detta är författarens första utgivna bok. Men som man ibland säger - i byrålådorna gömmer sig mycket. Författaren har ägnat sig åt att vårda sina barn under många år och engagerat sig hårt i kampen för deras rättigheter. Hon har ägnat mycket tid åt studier, både privat och på högskolenivå. För att skydda sin familj har författaren valt att vara anonym. Men om någon önskar kontakta författaren går det att ordna genom förlaget.

Kjell Arwe Rydén för BTJ i Lund skriver:

Författaren, som vill vara anonym, har stor erfarenhet av egna och andras funderingar kring udda personligheter. Boken ger värdefulla inblickar i tanke- och upplevelsevärlden hos personer med diagnoser inom autismspektrat. Titeln är något missvisande då även pojkar med funktionshindret autism skildras. Bokens tilltal är osedvanligt direkt och naket vilket gör det till en mycket annorlunda bok om annorlunda människor. Berättarperspektivet skiftar mellan jag och ett distanserat mamman. Författaren berättar om sin uppväxt, de egna barnens svårigheter blandat med dikt- och prosafragment. Flickor med AS och liknande störningar ger ett disparat intryck och torde ha vunnit på redaktionell hjälp, men kvar dröjer sig en omtumlande känsla av att som läsare få dela den dolda värld som barn och vuxna med funktionshindret autism lever i.