Hem

Tourettes Syndrom Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 523859, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Spöket
är Upplevbart och Psykisk sjukdom

Tourettes syndrom är en funktionsstörning som består av flera olika delsymtom. Mest känd för verbala tics ofta bestående av "fula" ord.

Alias: tourettes syndrom och ts

normal

Tourette syndrom består av 4 huvudsakliga delsymtom - tvångssyndrom, social fobi, muskulära och/eller verbala tics samt DAMP.

Det mest framträdande dragen som ofta får patienter eller deras anhöriga att söka hjälp är ticsen vilka kan te sig mycket störande. Ofta består ticsen i sk fula ord, könsord, svordomar och liknande. Dessa kan svårligen behärskas ens i större officiella sammanhang. Även de muskulära ticsen kan vara mycket besvärande och ex resultera i att en kompis får en knytnäve i ansiktet. Eller att Tourette-personen själv skadas.