Hem

DAMP Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 523869, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är en sorts Psykisk sjukdom och Upplevbart

DAMP eller ADHD-DCD är ett samlingsbegrepp för störningar i personers aktivitetsgrad, motoriska färdigheter och inlärning. DAMP är ett medfött neuropsykiatriskt funktionshinder.

Alias: add, adhd - dcd, damp och mbd

normal

Först vill jag säga: Man kan inte bli DAMP-unge. Man kan heller inte DAMP genom att misslyckas med saker. Använd alltså inte uttrycket få DAMP opassande.

DAMP är en medfödd funktionsstörning som ofta också är ärftlig. Störningen behöver inte innebära en lägre begåvningsprofil, även om det ibland förekommer hos barn/vuxna med DAMP-diagnos.

D - deficit (störning, avsaknad) A - Attention (uppmärksamhet, aktivitetsgrad) M - motorfunction (motoriska färdigheter) P - perception (inlärningsförmåga, uppfattningsförmåga).