Hem

Frontallob Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653402, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kroppsdel
kan vara en del av Kortikal lob

Del av främre delens kortex - områden med specifika uppgifter och förmågor - hjärnans dirigent

Alias: frontallob, pannlob, prefrontala cortex och prefrontala kortex

normal

Till frontallober räknas pannloberna och tinningloberna.
De tillhör de kortikala loberna (se detta ämne).

Djupa fåror finns i den veckade hjärnbarken. De delar in kortex i ytterligare lobpartier: hjässlob och nacklob - dessa hör dock inte till frontalloberna.

normal

Ledaren eller dirigenten i hjärnan är prefrontala kortex, dvs. frontalloberna.

Bara frontalloberna har ett så väl utvecklat system av nätverk av nervbanor, att anknytning till samtliga hjärnans andra strukturer är möjlig.
Detta gör att de ensamma har förmåga att integrera och samordna arbetet mellan hjärnans olika områden.

Teorier finns bland hjärnforskare att medvetandet - som är det högsta uttrycket för en hjärna - skulle ha tillkommit genom utvecklingen av just frontalloberna. Man vet att endast stora apor och människan har idén om ett s.k. själv, och att det bara är vi som har frontallober som skaffat sig överhet i hjärnan.