Hem

Kortex Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653326, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kroppsdel
kan vara en del av Nervsystemet och Hjärna

Kortex, eller hjärnbarken, är det "veckade hölje" som omger det vi kallar hjärnan - de kortikala lobernas säte

Alias: cortex, hjärnbark, kortex och neokortex

normal

Kortex betyder bark - och är namnet för hjärnbarken, det grå-rosa veckade hölje som täcker hjärnan.
Den är byggd i huvudsak av kortikala cellkroppar - neuron. Den mest kända är pyramidcellen - ett neuron med en mängd grenar som tar emot input från andra neuron.

Trots att tjockleken endast är några millimeter gör den kraftiga veckningen att kortex i utvecklat och tillplattat skick skulle ge en yta av c:a en kvarts kvadratmeter.
Under kortex färgade yta övergår den i vitt - här sker förmedlingen av information tur och retur mellan kortikala regioner i hjärnan, genom talamus. Dessa banor är axoner.

Hemisfärerna är de två sidorna av kortex, dvs. en vänsterhemisfär och en höger. Dessa hänger också ihop med varandra och med andra banor, den största kallas corpus callosum. Denna är ungefär en decimeter lång och tunn som ett lillfinger - ändå rymmer den mer än 200 miljoner axoner!

Gyrus cinguli är en del av kortex och vilar på corpus callosum. Dess funktion är inte helt utredd, men den har betydelse för våra känslor.

Kortex har begränsade regioner, s.k. lober, med olika funktion och ansvar. Det finns motorisk och sensorisk bark - och stora områden som kallas associationsbark.
Som exempel på funktioner kan nämnas att bakre delen av hjärnbarken (den posteriora) tar emot sensoriska intryck från våra sinnen. Dessa blir till intryck och upplevelser för oss först när detta associationsområde samordnat signalerna till en helhet. Hit hör sinnesintryck från syn, hörsel och känsel.
Främre loberna (de anteriora) har hand om aktiviteter, styrning eller ledning av systemet - benämnt hjärnans dirigent av en nutida neurologprofessor, E. Goldberg.

Stora partier av hjärnbarken formas av livserfarenheter. Dock finns ett antal centra.

I främre delen av hjärnans vänstra hemisfär integreras rörelser, tankar, skapande och tal. Här har vi också språkförståelse. Vänster hemisfär sägs stå för det logiska.

Högra hemisfären står för de känslomässiga uttrycken, både inom det konstnärliga skapandet och för uttrycken (tolkning av tonfall, ironi, förståelsen av humor, allvar osv.).

De båda hemisfärerna samarbetar. Det har tidigare påståtts att en högerhänt människa använder sig av vänster hemisfär - dvs. den logiska sidan, medan en konstnärlig människa i huvudsak skulle använda höger hemisfär, och alltså vara vänsterhänt. Detta är en tes som numera starkt bevivlas.

Kortex är den senast tillkomna delen i vår hjärna - skapad genom evolutionen.