Hem

Machiavellisk intelligens Intelligens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655494, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Intelligens

Förmåga att hantera konflikter i social grupp

Alias: machiavellisk intelligens

normal

Machiavellisk intelligens är ett uttryck för människans förmåga att klara intriger och konflikter som uppstår i stora sociala grupper - de som människan lever i, till skillnad från primater.

Uttrycket myntades av den engelske antropologen Robin Dunbar. Han menar att vår hjärnas storlek kom till av behovet att klara samlevnad i grupper upp till ett par hundra individer - i stället för som våra föregångare aporna, vars flockar endast var om högst 50.

Att lyckas styra andra, att kunna luras och bedraga, att manipulera i syftet egen vinning ingår i denna förmåga.

Det är också en realitet att hjärnbarkens storlek - och framför allt pannlobernas - är avsevärt mycket större hos människan än hos apan.