Hem

Primat Däggdjur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 656677, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Däggdjur

Individ av högsta däggdjursordningen; människa, apa och halvapa

Alias: herredjur, primat, primater och primates

För många för att räknas upp här

Sök bland 5263 primat

normal

Primater är däggdjur som är tå- eller hälgångare, anpassade för klättring i träd.
De har oftast 5 fingrar och tår, motsatt belägna tummar och stortår. Ögonen är riktade framåt, väl utvecklat syn- och hörselsinne, men sämre luktsinne.

Människan hör till primaterna, liksom apor och halvapor.
Hjärnans förstoring har medfört större hjässa och nackparti medan näsa/nos förminskats.

Anledningen till att människan räknas till primaterna är de stora embryologiska, anatomiska och fysiologiska likheter som finns mellan främst människa och människoaporna. Fossila fynd av tidiga lägre primater visar tydliga mellanformer i kroppsbyggnaden.

Primater har stor anpassningsförmåga. De indelas numera i tre underordningar:

1) Prosimier (halvapor, lemurider, spetsekorrar, lorier)
2) Spökdjur (näsapor)
3) Antropoider (människa)

Prosimierna är de äldsta primaterna och de mest ursprungliga.