Hem

Corpus callosum Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 721350, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Kroppsdel

Genom Corpus Callosum strömmar information mellan hjärnhalvorna

Alias: carpus callosum, corpus callosum och hjärnkommunikatorn

normal

Corpus Callosum sköter informationsflödet mellan den högra och vänstra hjärnhalvan. Det är den ojämförligt största förbindelsen mellan hjärnans båda sidor. Hos vuxna innehåller den minst 200 miljoner myeliniserade axon som för information mellan hemisfärerna.

Hos vissa personer dominerar den högra hjärnhalvan som uppbär huvudansvaret för färdigheter som tex koordination, rumsuppfattning och sägs även styra andlighet etc. Om höger hjärnhalva är den dominerande så behöver den en stor mängd data från den vänstra hjärnhalvan där centrat för tex ditt ordförråd, systematisering och din matematiska förmåga sitter.

Helt kort kan man säga att ju aktivare Corpus Callosum är desto effektivare fungerar du.