Hem

Savant

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 652668, v2 - Status: normal.

Utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som ger extrem färdighet inom specialområde

Alias: savant och savant syndrom

normal

Savant syndrom är specialbegåvning oftast hos förståndshandikappad, i första hand hos autistiska.
I genomsnitt ligger IQ hos dessa personer mellan 40 och 70. Av personer med autism räknar man att c:a 10% kan vara savanter.

Fenomenet upptäcktes redan i slutet av 1800-talet och beskrevs av Langdon Down. På 40-talet studerades det av Leo Kanner som beskrev det som personer med öar av färdigheter.

De med savant syndrom saknar intresse av resultat - det är fokuseringen på arbetet i inlärningen som engagerar dem. Ofta har de en form av fotografiskt minne, vilket gör det möjligt för dem att t.ex. lära sig texter utantill - exempel finns på savanter som kan telefonkataloger eller mängder med litteratur.

Det finns också savanter som spelar på gehör och har en nästan outsinlig repertoar av t.ex. klassiska musikstycken. Ofta saknas dock den musikaliska känslan, musicerandet blir en slags kopiering av vad de hört.

Enligt en del forskare skulle orsaken kunna vara synestesi - dvs. en slags dubbelkoppling i hjärnan, så att flera sinnen är aktiva samtidigt (se synestesi).

Mest kända savanter är Christofer som talar 16 språk, och Kim som var förebild för filmen Rain Man.