Hem

Post-Abduction Syndrome Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 531124, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Psykisk sjukdom och Upplevbart

En specifik sammansättning av psykologiska symtom som kan drabba personer som påstår sig ha blivit abdukterade av utomjordingar.

Alias: pas och post-abduction syndrome

normal

Post-Abduction Syndrome (PAS) är en engelsk term för en uppsättning psykologiska symtom som ibland drabbar personer som tror eller vet att de har blivit bortförda av utomjordiska varelser. Någon självklar svensk term för detta syndrom existerar inte.

Personer som lider av PAS har ofta sömnsvårigheter, vilket förefaller högst naturligt när man betänker att en stor andel av abduktionerna sker nattetid. Många med detta syndrom tenderar att vilja ha en lampa tänd i sovrummet eller en radio igång under natten. När personer med detta syndrom väl lyckas somna så följer ofta en ryckig sömn med många korta uppvaknanden.

Under sömnen är det vanligt med livliga och mycket otäcka mardrömmar. Mardrömmarna kan t ex handla om underliga främmande varelser eller stora svarta ögon som stirrar på en. Mardrömmarna kan sitta i långt efter att personen har vaknat och t.o.m. återkomma under dagen i form av så kallade flashbacks.

Depression, ångest, en tendens att bli enormt irriterad över småsaker samt irrationell rädsla är även det vanligt förekommande hos personer med PAS. Rädsla för att vara ensam och en rädsla för ödsliga vägar och stora, tomma fält likaså. Detta leder inte sällan till ett undvikarbeteende som kan ta sig uttryck i t ex att personen börjar att undvika vägar och platser som hon/han aldrig har haft problem att beträda innan bortförandena började.