Hem

Schizoid personlighet Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 320, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/schizoid.html
är Upplevbart och Psykisk sjukdom

Schizoida individer tenderar att ha smala intressen, oklar strävan och dålig arbetshistorik med många byten av arbeten.

Alias: schizoid personlighet

normal

Schizofreni är en sjukdom, eller möjligen ett samlingsnamn för flera kanske olika sjukdomar, där personen har en förvrängd oanpassad syn på omvärlden. Personlighetsklyvning är bara en sort av sjukdomen. Andra är tvångstankar, kontinuerliga hallucinationer, känslomässiga rubbningar åt ena eller andra hållet, etc. Jag har inte läst så mycket om psykologi så jag kan ha fel men jag tror att det kallas för psykos. Det är i alla fall en sjukdom.

Men nu så finns det även massvis med människor som visar olika symptom på scizofreni men som inte är psykotiska utan välanpassade friska människor. Alla de channelers och andra människor som har förmågan att uppleva andra världar visar tydliga likheter med vissa typer av schizofreni. Men skillnaden är att den schizofrena personen inte kan kontrollera sin förmåga och lider av den, medans den mediala har lärt sig att kontrollera sin förmåga och kan fortsätta med att leva ett normalt liv. Medierna är alltså inte sjuka utan kanske tvärtom friskare än många andra.

Psykologin har en hel massa olika beteckningar på olika personlighetsstörningar. Två sorters personligheter som har symptom på schizofreni är den schizotypa och den schizoida personligheten. Jag har inte lyckats bli på det klara på vad som skiljer sig de två men jag upptäckte att beskrivningen av den scizoida personligheten stämde ganska bra in på mig själv. (Jag letade efter uttalanden om magiskt tänkande etc, men hittade inget sådant.) (Följande är en översättning från ett psykologilexikon.)

Den schizoida personligheten är tillbakadragen. De har troligen få vänner och sysselsätter sig med uppgifter och hobbies som kan utföras ensamma. Avskildheten verkar ha utvecklats av extrem känslighet för andras utvärderande reaktioner. Som ett försvar kan den schizoida reterera till överdrivet dagdrömmande och anta en maskliknande social fasad som avslöjar så lite som möjligt om hans eller hennes inre emotionella liv. Samtidigt så verkar personen relativt okänslig för de ickeverbala ledtrådarna - gester, uttryck, intonationer, ögonkontakt, osv - som andra använder för att förmedla sina känslor. Förmågan att antingen uttrycka humor eller fientlighet saknas ofta till viss del hos den schizoida typen. Bekanta beskriver dem som i en dimma, i en annan värld eller inte riktigt där.

Schizoida individer tenderar att ha smala intressen, oklar strävan och dålig arbetshistorik med många byten av arbeten. Dessa personer är ofta sena, gör misstag och är ovilliga att finna produktiva aktiviteter när deras vanliga arbete inte kan fylla upp deras tid. Andra rapporterar att de känner sig obekväma när de arbetar i närheten.

En schizoid personlighetsstörning hos en vuxen individ har ofta föregåtts av ett syndrom som kallas schizoid störning av barndom eller ungdom. Föräldrar som antingen avvisar eller överbeskyddar sina barn kan ge dem mentala problem. Dessa barn har få nära vänner, och de vänner de har är troligen andra socialt isolerade. Lagsporter, föreningsaktiviteter, och danser undviks. Den schizoida ungdomen uppvisar en ostabil växling mellan överdriven hämmning och impulsivitet och kan bli fientliga eller agressiva om de pressas att anpassa sig till de accepterade sociala mönstren.

Medans de vanligtvis har en IQ över medel, så lyckas dessa individer inte så bra i skolan. Speciellt inte i matematik. Han eller hon spenderar mycket tid vid TVn eller på bio, kanske för att det är lätt att förlora sig i tittandet. Speciellt dragen är individen till historier som handlar om våld eller det övernaturliga. Mindre ofta skiljer sig den schizoida ungdomen från dess föräldrar av överdriven upptagenhet med att lyssnamusik eller genom att sluka bok efter bok om filosofi och psykologi.

normal

När vi vanliga människor läser om psykiska störningar är det naturligt att känna igen sig i beskrivningarna, eftersom det handlar drag som återfinns inom alla människor. Villkoret för att ha en psykisk störning är att inte kunna arbete och att störningen försämrar relationer till andra människor. En psykisk störning - en diagnos är dessutom till för att hjälpa en människa så att hennes behov av vård blir tillfredställt. Därför bör vi vara försiktiga att använda diagnoser i vardagslag.

normal

Nedanstående beskrivning är felaktig på följande punkter:
Schizofreni må vara en samlingsbegrepp på olika avvikelser, men Schizoid personligshetsstörning & schizotypal personlighetsstörning ingår inte, trots likheten i namnen.
Hallucinationer och magisk tänkande kan vara del i den schizotypala, men inte i den schizoida störningen.
Dessutom vill jag påpeka, att det inte rör sig om sjukdom, utan om avvikelse från normen.