Hem

Alzheimer Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 617336, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
är en sorts Psykisk sjukdom

Alias: alzheimer, demens och dåligt minne

normal

Resorption av hjärnceller

Sjukdomen Alzheimers orsak är ännu okänd - i fortskridande förlopp förstörs hjärnans nervceller.
Den vanligaste förklaringen hittills är att sjukdomen utlöses av de plack som ligger kring cellerna, och att riskfaktorer för att utveckla Alzheimer är hög ålder, ärftlighet, skallskador och högt blodtryck.

Även synapser, dvs. kontaktpunkterna mellan nervcellerna förstörs. Skadorna leder till förändringar i signalsubstanser som dopamin, acetylkolin (för minnes- och tankeverksamhet), serotonin och noradrenalin.

Det vanligaste debutsymtomet är minnessvårigheter - särskilt närminnet sviker. Koncentrationsförmågan brister, orienteringsförmågan försämras, ångest och depression följer. Även språket kan gå förlorat.

Sjukdomen har ett fortskridande förlopp - i snitt tar det 9 år från upptäckt till slutstadiet, då den drabbade är totalt desorienterad, passiv, allmänt orolig och kringvandrande, har svårt med ord, stelhet i rörelser och muskulatur och problem med balansen.

Hjälpbehovet växer gradvis genom sjukdomens förlopp.
Alzheimer är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige.