Hem

Kroppsliga symtom vid depression

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 678350, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

De vanligaste kroppsrelaterade symtomen vid depression och biomedicinsk orsak

Alias: kroppsliga symptom vid depression, kroppsliga symtom vid depression och somatiska symptom vid depression

normal

Bristande cellenergi ger symtom

Forskning har visat att kroppsliga symtom vid depression kan orsakas av energibrist på cellnivå.
Symtom vid depression är ofta långvariga då cellfunktionen är störd och det finns alltså en biomedicinsk grund. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Depression drabbar c:a en fjärdedel av befolkningen någon gång i livet. Många får långvariga eller kroniska ohälsosymtom som ger nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga.

Funktionella somatiska symtom används ofta som beteckning för de kroppsliga symtomen vid depression. Vanliga exempel är tinnitus, hörselnedsättning, syn- eller ögonsymtom, muskelvärk och trötthet.

Överläkare Ann Gardner har i sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet påvisat en störd mitokondriefunktion. Patienterna med lägst tillverkning av cellenergi i mitokondrierna, som är cellernas energifabriker hade mest besvär av kroppsliga symtom och trötthet.

Sedan upptäckten i slutet av 1980-talet att mutationer i mitokondriernas eget DNA kan orsaka sjukdom har mitokondriell medicin blivit ett stort forskningsområde.

Vid demens kan ett minskat upptag i hjärnan av ett radioaktivt spårämne ses. Orsaken anses vara nedsatt funktion eller förlust av hjärnceller. Både minskat och ökat spårämnesupptag kan ses vid psykiatriska tillstånd och mitokondriella sjukdomar liksom vid depression.