Hem

Frontier Perspectives Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1305, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/periodica/frontier_perspectives.html
är Tidskrift

Alias: frontier perspectives

normal

Publiceras av Center for Frontier Sciences at Temple University, Ritter Hall 003-00, Philadelphia, PA 19122. Man behandlar parapsykologi (mind-matter-samverkan), bioelektromagnetism, alternativ medicin, mm. Redaktör Beverly Rubik. Tidskriften publiceras med två nr per år.

Denna tidskrift utges av 'The center for Frontier Sciences at Temple University' i Philadelphiaunderredaktionav BeverlyRubik. Deämnesområdenman täcker är parapsykologi (mind-matter-samverkan), bioelektromagnetism, kompletterande eller alternativ medicin och ny energi-teknologi.

Adress: Center for Frontier Sciences, Temple University, Ritter Hall 003-00, 13th & Montgomery Streets, Philadelphia, PA 19122, USA