Hem

Värld och Vetande Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1315, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/periodica/vaerld_och_vetande.html
är Tidskrift

Alias: värld och vetande och värld & vetande

normal

Värld och Vetande är en Populär- och tvärvetenskaplig tidskrift. Den verkar ges ut regelbundet även idag. Jag tuttade på ett nummer från 1984. Då var tidningen uppe i sin 33:e årgång, och den ges ut med 12 nummer per år!

Redaktör är professor Martin Johnsson!!! Han är en svensk professor i parapsykologi. (Men professuren är utländsk...)

I redaktionen sitter professor Alf Åberg och docent Rolf Ejvegård. Konsulter är docent Helmer Lång, docent David Löfgren och fil dr Bo Löfqvist. Ansvarig utgivare är Lennart Simonson

Förlag:

VÄRLD och VETANDE
Konrabasgatan 7
421 50 Västra Frölunda
Tfn. 031-45 75 75
Postgiro 4 98 99-9
Bankgiro 604-6356

Abonnemang kan verkställas när som helst på året genom bokhandel eller direkt hos Förlaget.

Jag har tittat lite grann i tidskriften. Den är förvånansvärt lättsmält och intressant. Den tar upp allt möjligt. Då och då dyker det upp en artikel med anknytning till parapsykologi.