Hem

Rolf Ejvegård Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1540, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/ejvegaard_r.html
är Filosof
är medlem i Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning

Har varit bl a ämnesexpert i filosofi och psykologi vid Skoldirektionen i Stockholm...

Alias: ejvegård, rolf

normal

Född 1932. Har varit ämnesexpert i filosofi och psykologi vid Skoldirektionen i Stockholm och universitetslektor, docent och professor vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Utrecht i Holland och Linköping i ämnena statsvetenskap och psykologi. Främsta intresseområden har varit idéhistoria, demokratiteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik. Chefredaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Värld och Vetande, som grundades 1951.

R.E. var först vice ordförande under några år och sedan ordinarie ordförande under tretton år i Sällskapet för parapsykologisk forskning. Var med och bildade Stiftelsen John Björkhems minnesfond 1963 och var under flera år ordförande i fonden. Är ordinarie medlem i PA. Har deltagit i en lång räcka möten inom PA världen över och hållit föredrag.

Har publicerat cirka 25 böcker och cirka 600 artiklar. Bland böckerna kan nämnas: Naturvetenskapens ursprung (Liber 1968), Filosofer (Författares Bokmaskin 1975), Vad är demokrati? (Ordfront 1991), Vetenskaplig metod (Studentlitteratur 1993, rev. uppl. 1996) och Rätten till ordet (Förlaget Futurum 1995).

Inom parapsykologi har följande böcker publicerats: Efterskrift i Maud von Steyerns Fallet Karin (SPF 1973), Fallet Eva (SPF 1978), Ut-ur-kroppen-upplevelser (tillsammans med C. D. Broad, SPF 1981).

Bland artiklar om parapsykologi kan nämnas:

  • La ripetibilita' in parapsicologia. ESP. Mensile di parapsicologia efenomeni dell'insolito nr. 16, 1976.
  • Some Remarks on Precognition. European Journal of Parapsychology, vol. 1:2 1976.
  • Current directions in European Parapsychology: Scandinavia. Abstracts and Papers from the Twenty-first Annual Convention of the Para-psychological Association, 1978. Metuchen, N.J. & London: The Scarecrow Press.
  • The Romeo Error. Theta, vol. 6, nr. 2-3, 1978.
  • Ett spontant försök med åldersregression. Sökaren nr. 7, 1979.
  • Parapsychology and Repeatability. European Journal of Parapsychology, vol. 3:4, 1981.
  • Murderous ESP - A Case of Story Fabrication. European Journal of Para- psychology vol. 4:1, 1981.
  • Vetenskapsteori och skenvetenskap. Värld och Vetande årgång 32, nr. 6 och 12, 1983.