Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning ( 1947 - ) Parapsykologisk organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1250, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/group/spf.html
är Parapsykologisk organisation
Start 1947
tillåtelse Samarbete
plats Sverige

SPF är en svensk systerförening till the Society for Psychic Research och har ungefär samma intresse i att främja intresset för det vetenskapliga utforskandet av de parapsykiska fenomen.

Alias: spf, sspr och sällskapet för parapsykologisk forskning

Besök

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning

http://parapsykologi.se/

normal

Svenska Sällskapet för Parapsykologisk forskning (SPF eller SSPR) är en svensk systerförening till the Society for Psychic Research och har ungefär samma målsättning att främja intresset för det vetenskapliga utforskandet av de parapsykiska fenomen. SPF:s verksamhet består framför allt av föredrag i Stockholm med svenska och utländska forskare, över ämnen som på något sätt berör parapsykologi.

Föreningen har funnits sedan 1948. Dess nuvarande ordförande är Göran Brusewitz. De ger ut nyhetsbrevet Parapsykologi - Forskning och Nyheter, tidigare en tidskrift vid namn Aktuell parapsykologi och Meddelande från SPF. Dess engelska namn är Journal of SSPR.

Nära knuten till föreningen är John Björkhems minnesfond som bekostar en del av den forskning som utförs i Sverige, samt en del litteratur och resor till internationella konferenser.

Föreningen ger ut medlemsblad några gånger om året.

normal

Tankespår - slagruta, Stockholm 4/9

SPF ordnar utflykt kring psi-spåret och slagruta
lördagen den 4 september 2010 prel. kl 10.00, Roslags-Näsby järnvägsstation
med Jens Tellefsen
Kan man skapa (och detektera) tankespår till föremål? Praktiska övningar!

Meddela intresse till Jens Tellefsen som ansvarar för utflykten (jate@kth.se) senast onsdagen innan, den 1/9 och få info av honom var och när ni ses.

Avgift 100:-. Medlemmar 50:-. Medtag gärna fika.

normal

Om telepati - Stockholm 21/9

Föredrag tisdag 21 september 2010 kl. 19 sal 6, Valhallaväg. 148 (1 tr. ner, Östermalms föreningsråd).

Göran Brusewitz, ordförande i SPF, föredrag om:

Har tvillingar en telepatisk kontakt med varandra?
En analys av engelska tvillingars exceptionella upplevelser och anknytning.

Tvillingar sägs ofta ha extra stark kontakt med varandra och ovanligt många upplevelser där de känner av varandras tankar, skador och olycka. Göran Brusewitz redogör för en analys av de upplevelser av detta slag som engelska tvillingar rapporterade förra sommaren i en enkät. I analysen ingick också anknytning.

Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Kaffe serveras i en paus.

normal

NDU - föreläsning 12 april 2011

NDU: nära-döden-upplevelser; förekommer de på svenska sjukhus?

Ingegerd Lindroth, f.d. narkossköterska, har kartlagt hur vanliga nära-döden-upplevelser var bl.a. på Karolinska Sjukhusets Thoraxklinik under åren 1989-90.
Undersökningen gällde förekomst av NDU bland personer som återupplivats
och i vilka former upplevelserna visade sig.

Om detta föreläser hon:
Tisdagen den 12 april 2011 kl 19.00, Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd).
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar i SPF