Hem

SPF-Information maj 1992 Edition of Conceptual Work Series

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1296, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/spf/information/9205.html
är Edition of Conceptual Work Series
Publicerad år 1992
Publicerad av Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning

Alias: spf-information maj 1992

normal
S P F - INFORMATION
MAJ 1992
Medlemsblad för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF) i
Sverige.
Adress: c/o Andersson, Backvägen 32, 137 00  Västerhaninge

Redaktör: Göran Brusewitz


Medlemmar!

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
Årsmötet avlöpte planenligt. Den gamla styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny styrelse
godkändes med mindre ändringar. Det innebar omval på alla poster.
Inga förändroingar, alltså, ingen förnyelse, och det kan vara
oroande - vi vill ju gärna ha in nya krafter, och några av oss
vill gärna ha avlastning. Medlemsavgiften blev oförändrad, dvs
150:-, och för pensionärer 120:-. Efter det rekordkorta årsmötet;
det blev så kort så vi fick ta en paus, blev det dags för den
märkliga videon av Tony Eckardt och Eva Olsson om ev TV-KONTAKT
FRÅN ANDRA SIDAN. Den var mycket fascinerande, med märkliga
bilder och märkligt ljud. Den stora frågan är vilka felkällor som
finns. Flera av oss var imponerade, andra mer försiktiga. Vilken
attityd ska man egentligen ha till dessa märkliga fenomen? Vad
händer rent tekniskt vid de kopplingar som det handlar om? För
att kunna ha någon åsikt tror jag man måste kunna en hel del om
teknik, och dessutom vara öppen för den, tycker jag, hisnande
möjligheten att det kanske går att få kontakt med en annan
dimension  via elektroniska instrument. I detta sammanhang kan
nämnas att vi beviljat Nils-Olof Jacobson som tillhör dem i
Sverige som vet mest om fenomenet, resebidrag till en kongress i
Düsseldorf 1-3 maj om bl a transkommunikation, Leben nach dem
Tod.

TV-PROGRAM OM TRANS-KOMMUNIKATION var det den 11 maj, i TV 4. Som
faktaprogram godkändes inte programidén, men väl som
underhållningsprogram. Det märktes bl.a. på så sätt att
programmet avslutades med något som kan betecknas som en "shaman-
uppvisning", lite spektakulärt. I övrigt var programmet mycket
seriöst, med flera mycket kunniga personer i studion, bl.a. våra
egna Martin Johnson, Nils-Olof Jacobson, Solveig Almquist och
Robert Carlsson. För att få den nödvändiga balansen bland
experterna fanns i studion också Sven-Ove Hansson, ledande
person i föreningen Vetenskap och Folkbildning, samt en mycket
skeptisk teolog. Vidare en tekniker som gjort många inspelningar
på band av märkliga röster, sierskan Saida samt trubaduren Stefan
Demert. Slutligen Tony Eckardt och Eva Olsson, som mycket hastigt
fick kommentera sin video, den vi såg på årsmötet, och som TV 4
visade några korta minuter av. Av recensionerna i tidningarna
noterade jag SvD's kommentar att det hade varit intressant att
låta gengångar-doktorn Solveig Almqvist få mer tid, liksom
psykiatern Nils-Olof Jacobson. Nu blev det som vanlig mycket lite
tid för var och en av dem. Kanske TV 4 skulle uppmanas följa upp
med ett program där dessa får lite mer tid att berätta om den
forskning som finns?
Vi har inte haft så bråttom med detta utskick eftersom vi tyvärr
inte har några fler föredrag under våren. Ibland kommer de tätt,
ibland mer sällan. Vi förbereder dock redan nu några till hösten.
Bl.a. hoppas vi på föredrag i oktober med den isländske
parapsykologen Erlendur Haraldsson. Det kan också bli en rapport
från årets PA-kongree i Las Vegas om någon åker dit.

INNEHÅLLSRIKT MEDLEMSBLAD
Det börjar märkas av brevskörden att vi får allt fler kontakter.
Jag har under de senaste månaderna fått utskick och brev från
flera håll, och skall försöka att här ge en bild av det som
kommit in. Den som vill veta mer får kontakta mig.

KONGRESS OM TRANSKOMMUNIKATION
Med anledning av videon vi såg på årsmötet kan jag nämna att det,
förutom kongressen i Düsseldorf som Nil-Olof Jacobson åkte till,
ordnas en kongress i Sao Paolo, Brasilien den 22-24 maj i år om
transkommunikation. Medverkande är bl.a. Raymond Moody, paret
Harsch-Fishbach från Luxemburg (som Tony Eckardt refererade till
i videon vi såg på årsmötet), Kenneth Webster från England,
Determeyer och Senkowski från Tyskland. Det är väl inte så många
som har tid och råd att åka, men det finns ändå skäl att
informera om ATT den arrangeras. Kopia på broschyren om
kongressen går att få från undertecknad.

JENS TELLEFSEN UTSEDD TILL ÅRETS FÖRVILLARE. MISSTAG, ELLER?
Som flertalet av er känner till finns det en skeptiker-
organisation i Sverige, Vetenskap och Folkbildning (VoF). De
utser varje år en folkbildare och en förvillare, något som också
massmedia brukar uppmärksamma. 1991 utsågs Jens Tellefsen till
årets förvillare för att han "med stor konsekvens sprider van-
tolkningar och missförstånd om den moderna fysiken. Han
mystifierar fysiken, och han framträder ständigt med anspråk om
att den skulle kunna uttala sig om sådant som ligger långt
utanför dess domäner".
Bodil Jönsson blev folkbildaren för att hon är en "entusiastisk
och entuiasmerande folkbildare. Få har som hon bidragit till att
avmystifiera fysiken och till att göra den begriplig".
Jens Tellefsen, högskolerektor vid Tekniska högskolan i Stockholm
(och vice ordf. i sällskapet), ställer sigf helt oförstående
till utmärkelsen. -Jag vet inte vad de talar om när de säger
att jag sprider vantolkningar coh missförstånd om fysiken, och i
en sådan omfattningen som antyddes i motiveringen, kommenterar
Jens i en artikel i SÖKAREN nr 3 1992. -Alla mina föredrag och
kurser vilar på vetenskaplig grund, vare sig de handlar om fysik
eller något annat ämne. Ibland rör det sig om konventionella
tankar och teorier, ibland om spekulationer i vetenskapens
ytterkanter. Spekulationer är ju tillåtna, bara man säger att det
är just det det handlar om, säger Jens Tellefsen. Själv tycker
han att VoF ägnar sig åt oetisk åsiktsregistering och
åsiktskontroll och att föreningens uttalande om honom är dåligt
underbyggt och felaktigt.

Dan Mattsson, författare till en ny bok om slagruta kommenterar
Sven-Ove Hansson på sidan 4 i samma nr av SÖKAREN sålunda:
"När S-O Hansson ger dessa sju tecken på falsk vetenskap ger han
samtidigt en bra beskrivning på de metoder han själv och VoF
använder. Det är därför jag kallar S-O Hannson för
pseudoskeptiker. Personligen ser jag Vetenskap och Folkbildning
som ett större hot mot demokratin än rutgängarnas försök att
hitta vatten".

OM NÄRA-DÖDEN-UPPLEVELSER
Av en nybliven medlem har vi fått förhandsbesked om att det blir
ett program i vetandets värld (radions P1) den 3/6 om nära-döden-
upplevelser. Medverka ska bl.a. Kersti Wistrand.

WORKSHOP OM DÖDEN UNDER PINGSTHELGEN
Från Göran Grip har vi fått ett meddelande om en workshop under
pingsthelgen. Döden är livsviktig, under ledning av Göran Grip
och Inga Maria Solders. Workshopen äger rum från fredag kväll 5/6
till söndag 7/6, nära Stockholm. Kostnad 1.450 kronor inkl kost o
logi. Frågor och anmälan: Inga Maria Solders, tel 08-6125809
(Roslagsgatan 19 B, Stockholm).

Den relativt nya FÖRENINGEN I NORDEN FÖR NÄRA-DÖDENSTUDIER,
IANDS, (International Association for Near-Death-Studies) Norden
har skickat oss ett nyhetsbrev (för december 1991), vilket vi
verkligen uppskattar. Det är på sexton sidor, 3 spalter per sida,
och några fotografier. Numret är mycket varierat. Redaktör för
numret är dansken Jørn Damgaard-Hansen, som bl.a. skrivit
artikeln Nära-dödenupplevelser är vanliga i Sverige. Ingegerd
Bergström skriver om en undersökning hon varit med om att göra
under en kurs vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vad
gäller upplevelser av ndu-fenomen.

Alice Mürer från IANDS i Norge rapporterar från en
jubileumskonferens i Connecticut, USA i julli 1991, då man firade
10-årsjubileum för IANDS. Föredrag hölls bl.a. av professorn i
psykologi Kenneth Ring, svenske läkaren Göran Grip, Barbara
Harris och Nancy Bush Evans.

Vidare skriver Jette Jøker om sin samtalsgrupp i Århusområdet,
som erbjuder möjlighet att få prata om sin NDU-upplevelse, något
som läkare och sjukvårdspersonal inte alltid har tid med.

Cand. paed. Erik Midtgaard skriver om boken Life between life
som den kanadensiske pkykiatern Joel Whitton skrev tillsammans
med Joe Fisher 1986. Boken sägs vara en av de bästa om reinkar-
nationsterapi och att föras tillbaka till ett tidigare liv.

Vi hoppas på utbyte av skrifter med IANDS Norden, och kanske
annat framtida samarbete? Som framgår av inlägget av förre
PA-ordföranden Stephen Braude i SPF-meddelande nr 13 har man
bland ledande parapsykologer funderingar på samarbete med andra
specialiserade vetenskapliga organisationer som delar intresse
med oss. Braude nämner Society for Scientific Exploration, the
Society for NEar-Death Studies och The Bio-feedback Society.

I Styrelsen för IANDS Norden sitter från Sverige Göran Grip och
Ingegerd Bergström. Suppleant och forskningskoordinator är Kerti
Wistrand som 1990 fick stipendium från oss för att sluföra en
undersökning om NDU. Styrelsen har kollektivt ordförandeskap.
Medlemskap i IANDS Norden kostar 150:- pgkonto N-08230970492.
adress IANDS Norden, Postbox 8401 Hammersborg, 0129 OSLO 1.

DEBATT I AMERIKANSKA SÄLLSKAPET, POLITIK ELLER ANDLIGHET?
Det har blossat upp en debatt i Amerikanska Sällskapet för
Psykisk forskning (ASPR), osm jag kort vill redogöra för. Det är
Robert McConnell, Biological Sciences Department vid University
of Pittsburgh som är drivande och har skickat ut information till
olika intresserade. I brev daterat mars 1992 skriver han att de
röstande medlemmarna i ASPR tycks uppdelade i två läger; den
politiska (P) och den vetenskapliga (V). McConnell menar att P-
lägret förnekar den metod som västvärldens vetenskap använder.
V-lägret å andra sidan hoppas använda ASPR som ett instrument
mellan de två kulturerna; den andliga och den fysiska - utan att
vara belastad av någon förutfattad åsikt om meningen om
omfattningen av ordet spiritual. Vare sig man accepterar
psykiska fenomens realitet eller ej, så påminner denna kamp,
filosofiskt sett om Titanicproportioner, som om det vore en kamp
mellan två mytiska giganter, skriver McConnell. Han vill med sitt
brev informera om vad som händer i detta långt ifrån avgjorda
ideologiska krig.

---------

PA NEWS & ANNUAL REPORT
-----
Parapsychology Foundation meddelar att de skall etablera en
Parapsychology Speakers Bureau; dvs en förteckning över
personer som är beredda att hålla föredrag kring någon aspekt av
parapsykologi.

-----
Från TREAT har vi fått nyhetsbrevet PARADOX. (TREAT står för
Center för Behandling av och Forskning kring Trauman från
Märkliga Upplevelser, såsom ombordtagning på UFO:s o likn, De
vill klargöra sin ståndpunkt med följande ord:
"Vi försäkrar att TREAT ägnar sig år omedelbara, personliga,
omskapande effekter av avvikande händelser eller möjliga
traumatiska upplevelser, och dessa händelsers natur eller källa.
Vi refererar således både till Upplevda Abnorma Fenomen (UAF) och
Upplevda Abnorma Trauman (UAT)."

-------Bland NYANLÄNDA TIDSKRIFTER finns Journal of Parapsychology, mars
o juni 1991, Journey of the Society for Psychical Research okt 91
och jan 92., Journal of Scientific Exploration vol 5, nr 2 91 och
vol 6, nr 1 92 och slutligen Sceptical Inquirer vol 16, nr 3.
Referat kommer i nästa nummer av SPF-meddelande. Vill du stå med
på cirkulationslista, så meddela undertecknad,


SÄRSKILDA ERBJUDANDEN:
-kompendiet Fysiken och medvetandet för 30:-
-------------------------

Om du vill låna hem böcker om parapsykologi eller stå på
cirkulationslista för de parapsykologiska facktidskrifter vi
prenumererar på, ta kontakt på adressen nedan.SÄLLSKAPET FÖR PARAPSYKOLOGISK FORSKNING, Pg 351757-0
Avgiften för 1992 är 150:-, pensionärer 120:-
Ordförande: Göran Brusewitz, Helsingborgsgatan 21 C, 117 31
Stockholm Te: 08-775 80 00 Vice ordf: Jens Tellefsen.
Sekr: Clas Malmberg, kassör Ulf Andersson.