Hem

Nära-dödenupplevelser Dokumentärbok

Erfarenheter från en ljusfylld värld

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156410, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: andypandy99
är Dokumentärbok
Behandlar Näradöden-upplevelse
Publicerad år 1995
ISBN 91 972671 2 0
sidantal 136
Publicerad av Nova Förlag

Berättelser från personer i vår tid som till följd av en nära-dödenupplevelse har kunnat kasta en blick in i den andliga världen.

Alias: nära-dödenupplevelser

normal

Bokens baksida

Sedan urminnes tider har människor berättat om erfarenheter från andra sidan dödens tröskel. Denna utgåva innehåller berättelser från personer i vår tid som till följd av en nära-dödenupplevelse har kunnat kasta en blick in i den andliga världen. De berättar om utomsinnliga varseblivningar, tunnelupplevelser, tillstånd av renaste frid och total tyngdlöshet, möten med avlidna och ljusvarelser i ett rike av fullkomlig kärlek. De har sett varje enskild scen i sitt gångna liv i ett stort bildpanorama och känt verkningarna av sina egna handlingar på de människor som mött dem under livet.

Efter dessa omskakande upplevelser genomlevde personerna ifråga ofta en period av otrygghet, som slutligen utmynnade i en omfattande förvandling av hela deras liv. - En tankeväckande bok som också närmar sig upplevelsernas innebörd och mening och som öppnar dörrar till en dimension som vi alla en gång ska träda in i.