Hem

Slagruta Divinationsteknik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 337, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/slagruta.html
är en sorts Divinationsteknik och Praktiserbart

En traditionell slagruta är en Y-formad grenklyka, som hålles stadigt i händerna med en hand i vardera klykände.

Alias: slagruta, vinkelpinnar och önskekvist

normal

En traditionell slagruta är en Y-formad grenklyka, som hålles stadigt i händerna med en hand i vardera klykände. En slagruta kan vara av vilket material som helst som är elastiskt. Man spänner slagrutan, så att den blir mycket instabil, men fortfarande pekar framåt. När man sedan förflyttar sig över ett fält kommer slagrutan att ge ett utslag antingen uppåt eller neråt.

Numera används även andra redskap för ändamålet, men ordet slagruta brukar användas som ett samlingsnamn för alla redskap. De vanligaste redskapen är, förutom slagrutan, pekaren och pendeln. Ett fåtal personer kan helt utan redskap, i händerna känna när de passerar rinnande vatten mm.

Ordets härkomst

Ruta i ordet slagruta har ursprung i det tyska ordet Rute, som betyder spö, det vill säga slagrutan är ett spö som slår. Den engelska benämningen på slagrutan är divining rod, och slagrutegängare heter dowser eller diviner. På norska kallas slagrutan för önskekvist, vilket antyder den psykiska delen i det hela.


normal

Finna vatten

För det tränade ogat finns det manga tecken som kan avslöja var det finns vatten i naturen, bade geologiska och framför allt botaniska tecken. Skickliga rutgängare har genom sin erfarenhet lärt sig att tolka dessa tecken. Liksom mycken annan kunskap om naturen kan kunskapen om dessa naturliga tecken till stor del vara omedveten.

Det gängse sättet att halla slagrutan är mycket instabilt. Det räcker med sma omedvetna muskelrörelser för att slagrutan ska börja vridas uppåt eller nedåt. När denna rörelse väl påbörjats, vrids slagrutan vidare av egen kraft. Man får da lätt illusionen att hela rörelsen sker av slagrutans egen kraft.

Slagrutan är alltså ett föremal som ger ett slags (falsk) säkerhet åt en intuitiv kunskap grundad pa vad rutgängaren ser med sina ögon. Till slagrutans framgang bidrar naturligtvis ocksa det faktum att man på de flesta hall far vatten var man än borrar, bara man borrar tillräckligt djupt.

Ett flertal försök har genomförts där rutgängare har fatt arbeta under förhallanden där det inte funnits nagra som helst geologiska eller botaniska tecken att tillga. Man har da grävt ned rörledningar och jämnat till marken. Sedan har man släppt pa vatten i ett av rören, och latit rutgängaren försöka lokalisera det. Hittills har ingen rutgängare lyckats lokalisera vatten under sådana, kontrollerade förhallanden.


normal

Slagruta är ett betvivlat hjälpmedel för att hitta vatten och energier. Det går ut på att man håller i t.ex. två metallpinnar som är böjda på mitten i 90 grader. Sen ska dessa ge utslag på energier/vatten genom att svänga mot varandra eller tvärtom.

Alias: slagruta