Hem

Manga

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 496092, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Haermenion

Manga är en japansk serieteckningsstil med flera olika underliggande stilar.

Alias: japansk konst och manga

normal

Vad ordet manga egentligen betyder har det tvistats en hel del om. Anledningen till detta är antagligen att det har spritts ut och populärt ansetts att manga betyder oansvariga bilder (eng irresponsible pictures), vilket enligt många är totalt helt fel.

Manga kan gott och väl översättas till tecknad serie eller karikatyr (eng cartoon, caricature), men det är naturligtvis inte det som manga egentligen betyder. Manga betyder tecknad serie lika mycket som karate (tom hand) betyder boxning.

Alla tycks ha lite olika förklaringar om vad det betyder. Här kommer en i alla fall:
Man tecknet i manga är uppbygt av vatten och expansiv . Ursprungligen betydde det översvämning (eng flooding) och senare obevekligt (eng inexorably) eller urskillningslöst (eng indiscriminately). Senare kom det att betyda oavsiktlig (eng involuntary) och slumpvis (eng random). Då ga står för bilder, kan man alltså säga att manga betyder just oavsiktliga bilder.

Själva ordet manga användes först 1814 av den berömda konstnären Katsushika Hokusai (1760-1849) för att beskriva ett verk i tre volymer med bilder från myt, historia och det vardagliga livet. Uttrycket var menat att beskriva känslan av fritt svävande sammansättning och nyckfull stil.

Idag är manga en utbredd och accepterad företelse till och med i västvärlden. Serier som Dragonball, DN-angel och One Pice finns i vanliga snabbköp, Dessutom har den för länge sedan också distrubierats som film, så kallad Anime.