Hem

Stephen Braude Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1344, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/braude_s.html
är Parapsykolog

Alias: braude, stephen

normal

Ordförande i PA 1991

Stephen Braude är verksam vid University of Maryland, Baltimore. En professur i filosofi och forskningsmeriter inom så skilda, men tvärvetenskapligt länkade, fält som språkfilosofi, tidens logik och filosofi, kausalitet, vetenskapsteori, medvetandefilosofi samt vetenskapliga och psykologiska förklaringsmodellers teori är inte den sämsta startpunkten för förmågan till vetenskaplig analys. Stephen Braude har dessutom undersökt parapsykologiskt bevismaterial för att på så vis berika förståelsen av de filosofiska spörsmål han ägnat sig åt. Därtill har han fördjupat sig i filosofiska aspekter på psykopatologi och särskilt studerat fenomen som enhetsmedvetande, dissociation, multipel personlighet och moraliskt ansvar samt medialitetens beskaffenhet.

Han har publicerat över 50 filosofiska essäer och är författare till fyra böcker:

  • Immortal Remains: The Evidence for Life After Death (2003)
  • ESP and Psychokinesis: A Philosophical Examination (2002, rev ed)
  • The Limits of Influence: Psychokinesis and the Philosophy of Science (1997)
  • First Person Plural: Multiple Personality and the Philosophy of Mind (1995)
  • ESP and Psychokinesis: A Philosophical Examination (1979)

Vid sidan av dessa många intellektuella och akademiska meriter är Braude professionell pianist, kompositör och fotograf. Stephen Braude spänner således, vad bredd i talang och fallenhet beträffar, över ett nära nog renässansartat register.