Hem

Jan Dalkvist ( 1940 - ) Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1354, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/dalkvist_j.html
är Parapsykolog
Start 1940
är medlem i Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning

Jan Dalkvist är född 1940 och anställd som universitetslektor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Alias: dalkvist, jan och jan dalkvist

normal

Jan Dalkvist är född 1940 och anställd som universitetslektor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Huvudområdet inom den traditionella psykologin är motivations- och emotionspsykologi, där han både undervisar och bedriver forskning. Fil.dr. 1974 på ett arbete om utveckling av metoder för att mäta upplevelser.

Jan Dalkvist har sedan 1993 lett ett projekt angående telepatisk överföring av emotioner. Projektet har bedrivits på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, med ekonomiskt stöd av Stiftelsen John Björkhems Minnesfond.