Hem

Passagens Det okända Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1316, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Kharma
Denna text är importerad från /old/periodica/passagens_det_okaenda.html
är Tidskrift

Alias: det okända, passagens april 1997, passagens "det okända", passagens det okända, passagens juli, passagens juni 1997 och passagens maj 1997

normal

Passagen hade under 1997 en webbtidning Det okända.

Yvonne som ansvarade webbtidningen meddelar att projektet blivit nedlagt. Paranormal.se fick tillåtelse att återge material från sidorna, inklusive sista delen av Magins Portar, som inte hann publiceras innan projektet lades ned.

Magins Portar är togs senare bort.