Hem

UFOn enligt militärens synvinkel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 520, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Iamlenore
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/militaer.html
är Upplevbart och Trobart

År 1933 påbörjade man inom den fjärde svenska flygdivisionen en undersökning av mystiskaflygande föremål som saknade beteckningar och som iakttagits ovanför Skandinavien.

Alias: ufon enligt militärens synvinkel

normal

År 1933 påbörjade man inom den fjärde svenska flygdivisionen en undersökning av mystiska flygande föremål som saknade beteckningar och som iakttagits ovanför Skandinavien.

Den 30 april 1934 gjorde general major Erik Reuterswärd följande uttalande för Pressen:

Jämförelser av dessa rapporter visar att det inte råder något tvivel om, att det förekommit illegal lufttrafik över våra hemliga militärområden.

Det finns många rapporter från tillförlitliga personer som beskriver observationer, gjorda på nära håll av dessa gåtfulla flygfarkoster.

I samtliga fall kan man notera samma sak - inga märken eller ursprungsbeteckningar har kunnat iakttas på dessa farkoster... Frågan är: Vilka är de och varför har de kränkt vårt luftrum.