Hem

Instruktion för ut ur kroppen-upplevelse Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9576, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Instruktion

Hur beter man sig för att själv få en UKU?

Alias: instruktion för ut ur kroppen-upplevelse

normal

Koncentration

Eftersom vår hjärna i sitt nuvarande tillstånd agerar omedveten, tankarna flyger hit och dit, är det svårt att lyckas med koncentrera sig bra. Man måste vänja hjärnan att ha uppmärksamheten riktad åt ett håll.

Det är just koncentrationen (medvetenheten/klarheten/fokuseringen) som är avgörande för astrala upplevelser, ju starkare koncentration desto starkare och längre upplevelser. Det är när man tappar koncentrationen som man åter igen börjar drömma.

Koncentrationen finns i ett latent tillstånd hos alla människor, men den går att träna upp genom seriösa koncentrationsövningar (se i texten ovan). I början kan det vara svårt att koncentrera sig på t ex sitt hjärtas slag, en klockas tickande, det surrande ljudet i hjärnan, sina andetag eller vad man nu vill koncentrera sig på. Men gör man övningen seriöst varje dag kommer hjärnan att tränas upp att fokusera sig djupare och längre.

Gör man en övning på dagen kan man sitta eller ligga, men när man gör den på natten bör man göra den liggande i en skön sovställning, eftersom kroppen måste somna in för att man skall lyckas med en astral separation.

Sammanfattningsvis kan man säga att man gör en övning på natten/tidigt på morgonen för att försöka lyckas med en medveten astral separation.

På dagen övar man ständigt på att uppträda medvetet och fråga sig själv ofta om man faktisk befinner sig i astralvärlden och även försöker urskilja saker som inte stämmer. Denna ständiga bearbetning gör att chanserna ökar för astrala upplevelser.

normal

Orsaker till att man misslyckas med astrala upplevelser

1. Den vanligaste orsaken brukar vara brist på koncentration. Om man har många tankar i huvudet är det omöjligt att lyckas.
2. Lättja, lathet. Man anstränger sig inte tillräckligt. Det är skönare att somna in. Man måste kämpa mycket för att övervinna lättjan.
3. Rädsla. Man blir nervös och osäker på vad som kan hända. Kroppen spänner sig och resultat uteblir.
4. Brist på tålamod. Man är otålig och förväntansfull och glömmer koncentrationen.
5. Brist på sömn. Kroppen är utvilad och behöver inte sova mer.
6. Sena matvanor. Energi tas till matsmältningen.
7. Fysiska spänningar. Man slappnar inte av kroppen. Spänningar finns kvar och hindrar en medveten separation.
8. Alkohol i kroppen. Alkohol bryter ned koncentrationen, bedövar och söver medvetandet.

normal

Mycket är sagt och skrivet angående detta ämne. Ändå är det få som lyckas med att erhålla ut-ur-kroppen-upplevelser. Varför?

Under dagen lever folk i den fysiska världen men under natten när när man sover bryts alla förbindelser med det fysiska och man går in i en högre dimension, den astrala världen, in i drömmarnas värld. Dit kommer man varje gång man sover, vare sig man minns det eller ej. När vi drömmer är man i astralvärlden med astralkroppen. Denna kropp är som en kopia av den fysiska kroppen och frigör sig när den fysiska kroppen somnar.

Tyvärr går de flesta personer omkring omedvetna som sömngångare i den astrala världen utan att minnas det när de vaknar. De är fast i sina egna påhittade drömmar som de själva skapar under sömnen. I astralvärlden (eller drömvärlden om man så vill) ägnar sig folk åt samma saker som fascinerar dem i det fysiska. Medvetandet är helt inkapslat i människors tankar och känslor, Egot.

Det hela går i stora drag ut på att låta den fysiska kroppen somna in medan man har kvar medvetandet, koncentrationen. Precis i övergångstillståndet mellan vakenhet och sömn, detta ögonblick då man varken sover eller är fullständigt vaken, separerar sig den astrala kroppen från den fysiska kroppen. Men eftersom man oftast förlorar medvetandet i detta stadium, minns man ingenting av detta. Men om man har en tillräckligt bra koncentrationsförmåga och kan hålla sig koncentrerad i detta kritiska moment upplever man medvetet den astrala separationen. Ofta hör man i detta ögonblick ett starkt surrande ljud uppkomma i huvudet, kroppen kan kännas svävande. Sedan känns kroppen elektriskt laddad, den vibrerar starkt. Den astrala kroppen håller på att separera sig! Nu kan man resa sig lugnt upp ur sängen och man befinner sig i astralvärlden medveten!

Hur gör man för att lyckas med en medveten astral separation?

Man måste vara avslappnad och ha en bra koncentration (att fokusera sig på en enda tanke, att ha endast en tanke i huvudet). Koncentrationsförmågan finns latent hos varje person och den går att träna upp genom regelbundna och seriösa koncentrationsövningar. Övningen kan gå till så här:

1. Man lägger sig bekvämt i en säng och blundar. Att ha huvudet riktat mot norr eller öster underlättar separationen.
2. Man slappnar av kroppen (avslappningsövning; man andas på ett rytmiskt sätt, andas in genom näsan och ut genom munnen samtidigt som man tänker igenom hela kroppen, från fötterna och hela vägen upp till huvudet).
3. Därefter ska man rikta uppmärksamheten på en punkt, t ex på det surrande ljud (låter som en syrsa) som ständigt finns i huvudet och som man hör när det är tyst runt omkring. Genom att koncentrera sig på ljudet attraheras den fysiska kroppen att somna. Det viktigaste är inte vad man koncentrerar sig på utan attman koncentrerar sig.
4. Ha tålamod och vänta in insomningsprocessen, kombinera koncentration med sömn.
5. När man hör ett starkt surrande ljud i hjärnan, vänta lite.
6. När kroppen vibrerar som om den vore elektriskt laddad, stig upp ur sängen.
7. Gör ett litet hopp för att bekräfta att detta är astralvärlden. (Man svävar)

För att lyckas med separationen får man inte skjuta upp det hela tills i morgon eller någon annan gång när jag känner för det. Man måste kämpa NU och man måste vara mycket seriös och inte låta tankar fladdra hit och dit. Det är viktigt att ta för vana att göra övningen varje natt. Det går även utmärkt att göra koncentrationsövningen tidigt på morgonen efter att ha låtit den fysiska kroppen fått sova några timmar, det är tom så att denna tidpunkt är den gynnsammaste under dygnet.

Vissa personer lyckas omedelbart, för andra tar det betydligt längre tid men man får aldrig ge upp. Resultaten kommer förr eller senare.


normal

Först och främst ang. det teoretisk, jag insisterar personligen på att endast en bok är ett måste när det gäller OBE (UKU), nämligen Astral Dynamics av Robert Bruce. Den är grundläggande, genomgående pedagogisk, och nytänkande - och dessvärre på engelska. Kan beställas på bol.com.
Ett (lite sämre, men billigare) alternativ är att läsa två av hans online arbeten, där det ena är en avhandling om OBE, och den andra en avhandling om NEW (New Energy ways - en metod för manipulering av energi). Adressen är: http://www.tower.net.au/~rsb/ Klicka in på Training guides och sen kan du välja Treatise on OBE, och N.E.W energy ways.

Till den praktiska biten. Först och främst kan du testa att göra dina OBE försök på morgonen istället för kvällen. Majoriteten av människor försöker projicera på kvällen, men ironiskt nog är det på morgonen som är idealt för de flesta. Då är kroppen fortfarande avslappnad efter sömnen men hjärnan är utvilad. På kvällen råder motsatta omständigheter - kroppen har varit aktiv hela dagen, och hjärnan är uttröttad av arbete. Dessutom blir projektionerna i sig betydligt behagfullare på morgonen än på kvällen (på kvällen/natten kan de lätt bli mörka och otäcka, medan de på morgonen/dagen oftare är ljusa och underbara).

Vidare är det främst 5 komponenter som bör stämma för att en medveten projektion ska lyckas. Jämför dina egna OBE försök med denna mall och försök se vilka områden du behöver lägga ner mer tid på.

1. Djup fysisk avslappning: Detta är otroligt viktigt - kroppen måste helt enkelt vara mycket avslappnad för att det ska fungera. Många gör misstaget att skynda igenom avslappningsdelen för att fortsätta med det mer intressanta (inklusive jag själv :), men då misslyckas hela försöket.

2. Koncentration: sinnet måste kunna koncentera sig under en längre tid utan att börja dagdrömma. Detta är en anledning till varför morgonprojektioner är bättre än kvällsprojektioner. Ett utvilat sinne kan lättare hålla fokuseringen uppe. Har man svårt med denna del bör man spendera tid varje dag till meditation i syte att skärpa koncentrationen.

3. Trans: Sker när punkt 1 och punkt 2 kombineras. Kroppen måste gå ner i minst alfastadiet för att kunna projicera.

4. Rätt energinivå: att höja sina energiaktiviteter förhöjer chanserna samt förstärker själva projektionerna. Läs mer om detta i Astral Dynamics eller på NEW adressen. För mig personligen så nådde jag första gången splittringsstadiet när jag använt NEW i en månad. Innan dess hade jag till och från försökt framkalla OBEs i 2 år. Så det är effektivt.

5. Projektionstekniken: bygger på att ställa sin perception _utanför_ kroppen. Ens fokusering skall alltså befinna sig utanför kroppen. Detta fungerar dock bara om de tidigare förutstättningarna (främst 1-3) redan är uppfyllda.

Avslutningsvis finns det vissa hjäpmedel för att uppnå OBEs. Ett av dem kallas för brain wave generator. Kan tankas hem på adressen: www.bwgen.com . Det är ett program som bygger på binaurala tonfrekvenser, vilket förenklat innebär att den manipulerar med ens hjärnvågor så att de sänks, varav det är lättare att komma in i det önskvärda tillståndet.

normal

Nyklar till den andra sidan

Upplevelser av att lämna den fysiska kroppen är lika vanliga som det är ovanligt att tala om dem. Met än var tionde människa har varit med om astrala resor. Det visar att det egentligen inte är frågan om något övernaturligt, utan något som sinom tid kanske kommer anses vara högst naturligt. Människor som behärskar förmågan att resa in i det astrala menar att detta är något alla kan lära sig.

Den förmodligen äldsta tekniken för att frigöra själen är trumresor. Genom att lyssna eller dansa till monoton rytm påverkas hjärnvågorna och medvetandet försätts i ett transtillstånd som gynnar själsresor. Under hednisk tid och bland naturfolk har trumriter alltid varit det viktigaste sättet att komma i kontakt med andevärlden. Än i dag anordnar schamander och magiker trumsessioner i syfte att tillsammans gå in i det okända. På Haiti utförs trumcermonier och extasdanser för att möta förfädersandar och för att gå in i andra medvetandetillstånd. På moderna ravefester har deltagare beskrivit hur de genom dansen till de monotona rytmerna plötsligt upplevt att de svävat ovanför sig själva.

Hypnos har använts som ett sätt att få ut-ur-kroppenupplevelser under kontrollerade former. Flera former av hypnos fungerar på samma sätt som monoton rytm. Genom att utsätta hjärnan för upprepade intryck försätts medvetandet i ett hypnotiskt tillstånd. Blinkande ljus, snurrande pendlar eller pulserande ljud brukar användas. Hypnotisören guidar sen den hypnotiserade ur sin fysiska kropp. Självhypnos är en svårare men lika effektiv form för att uppnå astrala resor. Det innebär att man försätter sig själv i hypnos på samma sätt som en hypnotisör skulle göra, men att man guidar sig själv och måste hålla kontrollen över det som händer på egen hand.

Meditation på en djupare nivå fungerar som hypnos och är kanske det vanligaste sättet som magiker och ockultister tar sig ut i det astrala. Att meditera över en ljuslåga, en formel eller ett mantra kan försätta personen i trans. Inom västerländsk ockultism har t.ex ordet torzodu som är hämtat från den enokianska magin använts för astralresemeditation. Det innebär att man mediterar över kroppens sju viktigaste energipunkter. Man börjar vid den nedersta som liknas vid en röd lotusblomma och är belägen strax under könsdelarna, sen går man till nästa punkt som är en orange lotus precis ovanför könsdelarna. Därefter kommer man till solar plexus där man ser en solgul lotus. Mitt på bröstet finns hjärtpunkten som liknas vid en grön lotusblomma. Vid halsen och nacken finns en blå lotus och denna nivå sägs öppna upp den astrala hörseln. Mellan ögonbrynen finns den sjätte punkten och liknas vid en lila lotus. Den kallas för det tredje ögat och öppnar upp den astrala synen. Till sist kommer man till kronan som sträcker sig över hela hjässan och ses som en vit eller strålande röd lotus med tusen blad. Den betraktas som porten ut till de högre världarna och härur kan yogin stiga ut till det astrala.

Inom många kulturer har hallucinogena droger använts för att ge upplevelser av andra världar. Bland sibiriska shamaner har flugsvampen använts i detta syfte. I syd- och mellanamerika har psilocybinsvampar, själslianen Yage, peyote- och San Pedrokakaktusarna och daturaplantan intagits av schamaner och trollkarlar för att komma i kontakt med den andra sidan. Daturan användes av europas häxor för att resa på själsresor till Blåkulla och liknande ställen. Bland derwisher och arabiska sufimystiker har hasch nyttjats som medel för astralupplevelser. I modern tid har syntetiska preparat som LSD, DMT om MDMA brukats för att uppleva andra världar. Magiker och ockultister har dock ofta betraktat droger som en alldeles för osäker och riskabel väg till det astrala.

Astrala resor låter märkligt och overkligt för de som inte haft dem. För de människor som varit med om att resa utanför den fysiska kroppen är det snarare något väldigt naturligt. I början brottas ofta personen med tvivel på sig själv och upplevelsernas verklighet. Efter att man fått fler upplevelser av denna natur blir de en alltmer normal del av livet. De öppnar upp oändliga världar och möjligheter för personen. Alla som lärt sig själsresandets konst beskriver det som en enorm tillgång till livet. Rädslan för döden har minskat hos de som redan under livet besökt andra sidan. I framtiden kommer kanske inte förmågan att resa till det astrala att längre anses som något övernaturligt. Vem vet om vi då alla kommer att bära våra egna nycklar till det okända.

På tröskeln till det okända

Det okända väcker nyfikenhet hos allt fler människor. I böcker, filmer, tidningar och TV-serier exponeras ockulta fenomen och det övernaturliga diskuteras som aldrig förr. Somliga vetenskapsmän försöker att förklara detta som ett sekelskiftesfenomen och pekar på den uppsjö av ockulta ordnar och samfund som växte fram vid förra sekelskiftet. Detta är en felaktig och otillräcklig förklaring. Sanningen är snarare att sen förra seklet har det ockulta varit en ständigt växande strömning. Under hela nittonhundratalet kan vi se en ökning av intresset för det ockulta och magiska. Nu mot slutet av nittonhundratalet florerar ockultismen mer än någonsin. Ska det förklaras med någon tidsanda måste det nog ses i perspektivet av årtusendeskifte snarare än sekelskifte. För nu inför år 2000 står vi på tröskeln till det okända.

Den moderna vetenskapen har gjort de traditionella religionerna inaktuella. Allt färre känner att t.ex kyrkan har svaren på de stora frågorna. Samtidigt ger inte heller vetenskapen några tillfreds- ställande svar. Det kan vara en av förklaringarna till varför ockultismen brett ut sig i spåren av industrialismen och det postindustriella samhället. Det ockulta erbjuder en möjlighet att själv ta reda på svaren på livets mysterier. Andra kastar sig däremot djupt in i de fördolda världarna, för att se vad för sanningar som döljer sig där. Det är på dessa människor och deras metoder vi ska kasta ett öga i denna artikel. Vi ska se hur man öppnar magins portar.

Undersökningar har visat att mer än var tionde människa upplevt hur de lämnat sin fysiska kropp och färdats omkring i en osynlig kropp som saknar den vanliga köttsliga kroppens begränsningar. De flesta har upplevt detta i tillstånd av sömn, halvsömn eller fysisk utmattning. De flesta behåller dessa upplevelser för sig själva, eftersom de är rädda för att stämplas som sinnesförvirrade eller som lögnare. I ett samhälle där vi avskaffat själen, har detta blivit ett av de stora tabuområdena. I andra samhällen, t.ex bland naturfolk, anses dessa upplevelser vara något fullständigt normalt och är något man öppet diskuterar.

Vid operationer, nära döden eller under andra extrema situationer har människor haft starka upplevelser av att stiga ut ur den fysiska kroppen och resa med själen. De har ofta känt hur de stått inför en port till en annan värld och ibland har de rest igenom den. De berättar hur de färdats genom en lång svart, skimrande tunnel. I tunnelns andra ända har de sett ett starkt strålande ljus. I många fall har de även sett en gestalt stå där med öppna armar. Dessa upplevelser beskrivs på liknande sett av människor i olika kulturer och olika tider.

Ockultister och magiker har systematiskt arbetat för att kontrollera förmågan att resa med själen ut ur den fysiska kroppen. De menar att de därigenom kan få kunskaper som annars är otillgängliga för människan. De beskriver även hur de reser in i helt andra världar där de kan träffa varelser från andra dimensioner. Dessa världar kallas för astralvärldar och den osynliga kropp med vilken man reser kallas för astralkropp.

Ordet astral härstammar från senlatinets astra'lis, vilket betyder stjärna och som redan inom nyplatonismen kom att beteckna den värld som finns mellan det materiella och det andliga. Detta är själens värld till vilken den kommer när den lösgörs från den fysiska kroppen - något som händer tillfälligt var gång vi sover och slutgiltigt när vi dör.

Människor som rest in i de astrala världarna, har ofta försökt att memorera och kartlägga sina upplevelser på olika sätt. På sånt sätt har ockulta system och magiska traditioner som kabbala, enokiana och shamanism uppkommit. Häxornas resor till platser som Brocken och Blåkulla anses av många ockultister vara beskrivningar av astralresor.

De astrala världarna beskrivs i olika nivåer. När man först stiger ur den fysiska kroppen kan man bli kvar i den vanliga världen. Man rör sig omkring som en ande som kan gå igenom väggar och stängda dörrar. Det finns otaliga historier om häxor och magiker som ägnat sig åt astralt spionage, gärna av ren fluktisnatur. Efter ett tag brukar de flesta vilja lämna den vanliga världen och gå upp i högre dimensioner och studera dem.

I de s.k lägre astralplanen kan man möta nyligen avlidna och spöken. Spöken anses vara dödas astralkroppar som av olika anledningar fastnat i någon mellanvärld. Somliga möter förföriska andar på sina astralresor och har fantastiska upplevelser av astralsex. Andra blir istället jagade av skräckinjagande demoner. Många beskriver astrala landskap, skogar och städer. Ibland färdas astralresenären genom surrealistiska miljöer och städer som påminner om Dalis eller Boschs konstverk. I de högre astrala världarna möter man gudar, gudinnor och andra mer arketypiska väsen.


normal

När det gäller att göra astralresor så finns det ett antal metoder för att lämna kroppen. Det klassiska sättet är det där man ligger i total avslappning och får astralkroppen att sakta sväva ut ur kroppen. Denna metod är dessvärre den svåraste om man inte har en medfödd talang för astralresor. Det förhåller sig så att en del har på något sätt levt i en närhet till det astrala planet hela livet. En del har till och med gjort astralresor när de var små (spontant utan önskan om att uppleva det eller ens någon som helst vetskap om vad det var de upplevde). Förklaringen till att det skett just när de var små är att de vid det skedet inte lika långt utvecklat det medvetande som säger åt en att det här är inte möjligt. De som inte har denna egenskap bör prova så många metoder som möjligt för att finna den som passar dem själva bäst. När man utvecklat resandet till den grad att man tycker att det är lika lätt att lämna kroppen som att öppna en dörr och gå igenom den, så är den klassiska metoden den bästa och framför allt den bekvämaste.

En annan metod bygger på att man först lär sig kontrollera drömmarna. I drömmen så kan man sedan hitta portar (kan även vara speglar, fönsterrutor etc.) genom vilka man kan ta sig ut astralt. Efter ett tag räcker det med individens önskan för att kunna lämna drömmen och ta sig vidare till det astrala planet. Detta är en ypperlig metod då man får drömkontroll på köpet och man dessutom får uppleva en hel del högintressanta saker på vägen till målet i stället för att pröva sitt tålamod med den klassiska metoden. Det kan i värsta fall ta åtskilliga år att lyckas! Men även om det skulle ta 50 år så kan jag garantera att när man väl lyckats så tycker man att åren var väl värda och inte på något sätt förslösade. Att ge upp betyder bara att man inte har tillräckligt mycket vilja. Eftersom det finns andra som har lyckats så kan man själv lyckas! Håller man inte med om det påståendet så är det tvivelaktigt om man har rätt mentalitet för att bli magiker. Skulle man trots detta faktum hysa önskan om att försöka så behöver man förmodligen spendera en hel del tid till att modifiera sitt psyke innan man går vidare, för i magin finns ingen tröst, endast möjligheten till framgång eller nederlag. Detta gäller i synnerhet den mörka sidans magi.


normal

Projection Training

To trigger the projection of the Astral body, while fully conscious, there are four major requirements:

1. Relaxing your body 100% while staying awake.
2. Concentrating 100% on what you are doing.
3. Having enough energy available.
4. Pressuring the astral body to separate.

Together, these four things will trigger an OOBE.

Below are exercises that will teach how to relax the body, concentrate, clear the mind, raise energy, stimulate the chakras and enter the trance state.

normal

Så gör jag

1. Jag lägger mig ned och slappnar av i några minuter.

2. Jag blundar och börjar att slappna av totalt med kroppen, genom att gå igenom alla muskler. Detta görs väldigt fort när man har vanan inne. Främst bör man känna efter i nacke, käke och mage då dessa ofta är omedvetet spända.

3. Sedan är det dags att slappna av mentalt. Jag saktar ner mina tankar först, sedan koncentrerar jag mig på att inte tänka alls. Detta är lite svårt. Vissa säger att man skall låta tankarna flöda tills dom tar slut, jag vet inte om de någonsin tar slut, men jag brukar helt enkelt avbryta tankarna så fort jag kommer på att jag tänker. Tro det eller ej, men det kan vara svårt att komma på att man tänker ibland. Jag har märkt att man börjar få rörliga bilder efter en stund, starkare än visualisation, svagare än drömmar. Dessa brukar jag få precis innan jag somnar också. När dessa kommer vet jag att kroppen sover.

4. När man varit i detta tillståndet ett tag, tanklös, avslappnad, utan att medvetandet sover så faller man in i trans. Det gäller att känna, inte att tänka. Tänker man börjar hjärnan vakna till igen. Det känns nog olika för alla, men för mig känns det mycket större, jag kan inte känna min kropp riktigt, men det surrar ändå i den. Jag känner mig nästan lite uppsväld. Det minsta ljud känns väldigt skarpt och känns som en riktig våg som kommer mot mig.

5. Nu är det dags att försöka lämna kroppen! Att det surrar sådär och att man känner sig uppsväld är ett tecken på att man känner sin energi-/astralkropp. Detta är bra för då kan man börja kontrollera den bättre. Här finns en uppsjö av tekniker för att lämna kroppen. Vissa kan helt enkelt bara bestämma sig för att lyfta, och gör det. Andra får låtsas att de drar upp sig själva med ett rep, andra att de åker hiss uppåt. Du får testa dig fram helt enkelt. Min personliga teknik är att låtsas hänga i jättelika gummiband, och att slunga mig fram och tillbaka i rummet. I det tillståndet känner man verkligen att man gör det, precis som om det vore på riktigt. Vissa kan säkert må illa av det, men jag har inga anlag för åksjuka direkt. Har man tur så börjar man släppa den fysiska kroppen.

6. Detta känns otroligt konstigt när det väl händer. Det går inte riktigt förklara, men jag kan försöka i alla fall. Det känns inte som du kan föreställa dig, men när det händer så vet man automatiskt att man är på väg att lämna kroppen, det går inte ta miste på. Personligen tycker jag att det känns lite som att vända ut och in på sig själv. Man förlorar begreppet om vad som är upp och ned, vänster höger. Man hör ofta ljud, pipande eller påhittade ljud som kan vara precis vad som helst, ofta vardagliga ljud. Många börjar se redan i det här stadiet, men det gör inte jag. Hjärtat börjar banka väldigt hastigt (det är hjärtchakrat, så oroa dig inte, ditt hjärta slår inte flera slag i sekunden :)), vissa delar av kroppen kan lämna, och detta känns väldigt underligt. Som att ett ben exempelvis flyter upp och försvinner. Det känns väl så i jämförelse med den fysiska kroppen.

Det här stadiet kommer jag till rätt lätt nu för tiden, på kanske tio minuter. Det är här de verkliga problemen börjar. Man får INTE tänka när detta händer. Rättare sagt får man inte bli exalterad det minsta, då avbryts det hela, och jag kan säga dig att det är mycket svårt. Känslan är så otroligt intensiv, så det är nästan oundvikligt att inte bli exalterad. Många blir nog dessutom livrädda. De med svaga/blockerade energivägar kan uppleva det lite väl starkt. En gång kändes det faktiskt som om jag skulle , det var min första och enda medvetna AP det. Jag brister i det här momentet då man måste bevara sitt lugn. Jag är inte rädd nu för tiden, men jag blir otroligt nyfiken och tänker Nu händer det! Nu händer det!!.

Iväg och träna med dig nu

normal

Så här släpper du taget om kroppen

1. Ta på dig kläder du trivs med åtsittande eller lösa passar olika personer du får testa vilket som passar dig.
2. Sätt dig på ett bekvämt ställe. Ligg inte, då kan du somna.
3. Det varierar om det är bäst om man är pigg eller trött.
4. Andas ut och in 4 gånger i taget och låt bilderna komma av sig själva.
5. Du slappnar av och försöker nå det hypnagoga tillståndet, sinnernas tystnad.
6. Koncentrera dig på att flyga ut ur kroppen.
7. Andas djupare eventuellt flera gånger nu om det känns bättre.
8. Var totalt fokuserad på det du gör.
9. Känn hur kroppen blir tyngre för varje inandning och tyngre för varje utandning.
10. Du ligger kvar och känner hur din kropp börjar förlamas. (paralysfasen)
11. När du hamnar i förlamning ligger du kvar, tills dina energier har stigit upp genom hela kroppen.
12. Du känner hur du vibererar. Detta inslag ingår garenterat. Känslan att viberera känns som det låter i princip.
13. Du börjar närma dig upplevelsen när du börjar höra annorlunda ljud.
14. Du får snart en startsignal. Oftast kommer den på något personligt sätt.