Hem

Hjälpmedel för astralprojektion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472893, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible

Saker man kan ta till hjälp för att nå det astrala planet.

Alias: hjälpmedel för astralprojektion

normal

Astrala resor görs på det astrala planet. Det är de andliga världarnas plan och har helt andra möjligheter än vår fysiska värld. För den som vill ge sig in i den astrala världen finns det många metoder. Ingen är särkilt enkel om du inte har naturlig fallenhet för astrala resor.

Vilka metoder finns det?

Shamanerna har använt sig av de flesta metoderna men det finns ytterligare några. De som shamanerna använder är följande:

Trumresor

Shamanen spelar på sin trumma med sådan rytm och intensitet att han/hon sjunker in i ett slags trans. Väl i detta trans går det att resa till andra världar. Det går också att lyssna till någon annans trummande och sjunka in i ljudet eller att dansa sig till trans.

Sånger

Shamanen sjunger en särskild sång för att få kontakt med andarna som hjälper honom/henne att nå det astrala planet. Sången i sig kan försätta sångaren i trans.

Heliga växter

De heliga växter som shamanerna använder klassas ofta av västerlänningar som droger. Det räcker att äta lite av dessa växter för att plötsligt befinna sig i en helt annan dimension. Det vanligaste är vissa kaktusar, svampar och blommor.

Rökelser

Vissa rökelser kan i kombination med rytmer, danser eller sång försätta t.ex. taoisten i en meditativ trans som leder till det astrala planet.

Astralportar

Astralportar kräver en medial användare. Vem som helst kan inte hitta en astralport. De är inte synliga för våra fysiska sinnen. Den som väl finner en astralport behöver sedan också en speciell teknik för att kunna använda den. Det är inte att bara kliva in, om den som gör det vill komma tillbaka. En viss ritual förbereder användandet. Astralportar har uppstått på vissa platser av sig själv eller genom att de har blivit ditkallade. Att framkalla en astralport kräver vissa cermonier och en lämplig plats.

Andra använder:

Droger

Västerländska droger är i de flesta fallen skadliga men det finns en del som fungerar som heliga växter och leder användare direkt till astralplanet.

Andning och meditation

Att med hjälp av vissa andningtekniker och meditationstekniker kunna nå det astrala planet är också möjligt. Det går alltså ut på att försätta sig i ett meditativt trans där kroppen bara finns men inte känns.

På det astrala planet finns alla andeväsen som t.ex. hjälpandar. Hjälpandar är till för att hjälpa oss människor när det inte finns råd på vissa problem. Shamanerna söker hjälpandarna när någon i stammen är sjuk. Många gånger kan man på astralplanet få visioner om livets hemligheter eller få insikt om hur livet är. Astrala resor är utan tvekan mycket fascinerande.

Livet är så mycket mer!