Hem

EHE - Exceptional Human Experience Vetenskaplig tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1303, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/periodica/exceptional_human_experience.html
är Vetenskaplig tidskrift

Alias: ehe - exceptional human experience

normal

En tidskrift om exceptionella mänskliga upplevelser, bl a allehanda paranormala och märkliga upplevelser, drömmar mm. Tidskriften publiceras i mars och september varje år. EHE utger också den digra tidskriften EHE med mycket noggrann och omfattande översikt av artiklar inom olika områden. Redaktör Rhea White. Adress: 414 Rockledge Road, New Bern, NC 28562, fax (919) 636-8371, E-mail ehe@ix.gen.com. Internet: http://www.ehe.edu.

En ny tidskrift har sett dagens ljus, en tidskrift vi börjat prenumerera på. EHE står for Exceptional Human Experience. Varje nummer är mycket omfattande och är närmast att betrakta som en bok. Den består av två delar på sammanlagt 150 sidor. I del ett finns på ca 50 sidor olika artiklar av framträdande profiler på området, flera av dem med åtfoljande kommentarer. I del två har man samlat abstract per fenomen från olika tidskrifter, och det är inte bara från de vanligaste facktidskrifterna, utan även från andra tidskrifter som på något berör parapsykologi. Längst bak finns ord- och namnregister. Är man intresserad av att specialstudera vad som finns publicerat om ett särskilt fenomen är denna bok/tidskrift en klar tillgång. Redaktör är Rhea White. Hon var tidigare ansvarig for Parapsychology Abstracts International, men har nu alltså breddat sin verksamhet. Tidskriften publiceras två ganger om året.

Nr 2 december 1993 har som tema Studies of the Psychic/Spontaneous/ Imaginal. Förord har skrivits av Montague Ulmann, välkänd drömforskare och parapsykolog.

Del I har rubrik Parapsychology and EHEs. Där finns bl a en artikel om samband med Transpersonell Psykologi och en om Upplevelse-orienterad attityd i parapsykologi.

Del II berör Self, Science, Society and EHEs och rymmer bl a Hur man sociologiskt närmar sig exceptionella mänskliga upplevelser.

Del III berör Mining and Meaning of EHEs med rubriker What can we do about studying human experience: The right attitude (1992), from coincidence to context to connection (1993), how to write an EHE Autobiography? A personal essay (1994), the after effects of my NDE(1993) och BriefOverview of EHE (1993).

I del IV slutligen, Work in Process, om bl a The exceptional human experience network (1994), Guidelines for contributors to EHE (1994), EHE Database Project (1994), Working Classification of EHEs (1994) samt EHE Database Protocol (1994).

Adress: The Parapsychology Sources of Information center, 2 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746, USA