Hem

Brazilian Review of Parapsychology Vetenskaplig tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 23380, v1 - Status: normal.
är Vetenskaplig tidskrift
Behandlar Parapsykologi

Alias: brazilian review of parapsychology

normal

Articles on-line in Portuguese and News.

Tidskriften ges ut av Koestler Chair, Department of Psychology, University of Edinburgh, 7 George Square, Edinburgh, EH8 9JZ, Skottland.
ISSN 0168-7263
Redaktör: professor Robert Morris, innehavare av lärostolen. Denna lärostol är det kanske viktigaste forskningscentrat i Europa.
Contains subscription information and a link to the Edinburgh Parapsychology Unit.