Hem

UFO-registrering: Radar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 537, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/registrering/radar.html
är Praktiserbart

Alias: radarobservation

normal

Radarobservationer. Exempel: 1956 observerade en amerikansk jaktflygare att ett UFO inte långt från hans plan hela tiden följde honom. Flygaren försökte skaka av sig UFOt, han steg, dök, kretsade runt, men UFOt verkade som klistrat vid planet, alltid på samma avstånd, mycket nära. Hela skeendet observerades av flera radaroperatörer vid en flygbas - man såg på radarn både flygplanet och UFOt.

Fallet kunde inte förklaras av Condonkommittén, som betecknade det som det mest förbryllande av alla radarvisuella fall. Detta är fall nr 2 i Condonrapporten. Det tas upp i The Hynek UFO Report, s. 129.