Hem

Lev och lär kärlek Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1088, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/lev_och_laer_kaerlek.html
är Bok

Kärleken är själva livets väsen, det universella Medvetandets väsen, anser författaren.

Alias: lev och lär kärlek

normal

Gerald Jampolsky: Lev och lär kärlek. Attitydernas betydelse för tillfrisknande (Livskraft 1985). Kärleken är själva livets väsen, det universella Medvetandets väsen, anser författaren. Det gäller då att förstå vad som är vår natur och ta bort hindren för kärlekens utövande. Då frigörs den förvandlande kraften.

Det finns en enda källa till allt liv, förklarar Jampolsky, ett ursprung, där alla medvetanden är förenade i ett. Det råder alltså på djupet av vårt väsen en identitet med allt. Vi är alla i grunden samma - på liknande sätt som varje våghavet är uttryck för samma hav inser vi detta, då är det lätt att visa andra varelser vänlighet. Ja, vår uppgift som människor är att använda vår kropp som ett instrument för att ge vänlighetens gava åt andra. Gör vi det, då upplever vi också själva frid.

När vi ser på vår nästa, som kommer ur samma universella källa som vi, då skall vi förstå att nästan också har den inre kärlekens röst. Vi kan Iyssna efter den och upptäcka att den verkligen finns. Ideligen kan vi observera små eller stora kärlekens handlingar hos våra medmänniskor - om vi söker efter dessa handlingar och inte bara efter fel och brister.