Hem

Kärlek, medicin och mirakel Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1081, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/kaerlek_medicin_och_mirakel.html
är Bok

Doktor Siegel har intresserat sig för sambandet mellan psyke och sjukdom.

Alias: kärlek, medicin och mirakel

normal

Berna/.d Siegel: Kärlek, medicin och mirakel (Bonniers 1990). Doktor Siegel har intresserat sig för sambandet mellan psyke och sjukdom. Han är av erfarenhet övertygad om att det mentala tillståndet påverkar kroppens tillstånd. Sinnesro ger kroppen ett livgivande budskap, medan depressioner, rädsla och ouppklarade konflikter ger ett dödsbringande budskap Den sjuke kan ta befälet över sitt liv genom att ställa in sitt medvetande på rätt sätt När medvetandet ger kroppen livgivande impulser. da ökar kroppcns självlakande förmåga. I samhällen med mycket stress och konkurrens är cancerfrekvensen hög. Iiksom i stammar som regelbundet krigar. Religiös tro och en relativt öppen och accepterande inställning till sex tycks vara positiva hälsofaktorer.